Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN:Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, kto i w jaki sposób może ubiegać się o zorganizowanie nauczania w formie indywidualnego programu lub toku nauki. Wykazane zostaną różnice pomiędzy tymi formami pracy z uczniem zdolnym, omówiona zostanie organizacja tych form w oparciu o obowiązujące przepisy, a uczestnicy otrzymają podpowiedź, jak oceniać uczniów i dokumentować podejmowane względem nich działania.

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli,
 • wychowawców  wszystkich etapów edukacyjnych,
 • dyrektorów szkół,
 • pedagogów szkolnych.
 • Podstawowe akty prawne regulujące organizację indywidualnego programu i toku nauki ucznia.
 • Organizacja indywidualnego programu oraz toku nauki.
 • Ocenianie uczniów objętych indywidualnym programem/ tokiem nauki.
 • Obowiązująca dokumentacja.
 • Poznasz różnicę pomiędzy indywidualnym programem a tokiem nauki.
 • Zapoznasz się z procedurą wdrażania indywidualnego programu/ toku nauki dla ucznia.
 • Dowiesz się, w jaki sposób oceniać uczniów objętych indywidualnym programem/ tokiem nauki i jak dokumentować podejmowane działania.
 • Po wykupieniu pakietu szkolenia, otrzymasz ponadto wzory pism tworzonych przez dyrekcję szkoły na potrzeby organizacji indywidualnego toku/programu nauki.
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu ,
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia) – w ramach wykupionego pakietu szkolenia.

 •  

 

Udział w szkoleniu

Dostępne materiały po szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Lidia Cynt

lidia cynt e1627821345432 removebg preview– magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, 

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top