29.09.2022 r.

17:00

Bezpłatne

Bezpłatne szkolenie uprawnia wyłącznie do uczestnictwa w szkoleniu, w czasie rzeczywistym.

 • Szkolenie odbywa się za pomocą platformy GetResponse. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox.
 • Otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Jeśli:

to już dziś możesz wykupić dostęp do szkolenia w pełnej wersji z zaświadczeniem, w PROMOCYJNEJ CENIE!

TYLKO 69 zł

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN:Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Opis szkolenia na żywo:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, kto i w jaki sposób może ubiegać się o zorganizowanie nauczania w formie indywidualnego programu lub toku nauki. Wykazane zostaną różnice pomiędzy tymi formami pracy z uczniem zdolnym, omówiona zostanie organizacja tych form w oparciu o obowiązujące przepisy, a uczestnicy otrzymają podpowiedź, jak oceniać uczniów i dokumentować podejmowane względem nich działania.

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli,
 • wychowawców  wszystkich etapów edukacyjnych,
 • dyrektorów szkół,
 • pedagogów szkolnych.
 • zaświadczenia PDF do pobrania z poziomu uczestnika szkolenia na www.cos.edu.pl, 
 • dostępu do nagrania szkolenia na okres 3 m-cy
 • materiałów: skrypt prezentacji ze szkolenia w formie PDF, wzór zezwolenia i decyzji o odmowie zezwolenia na indywidualny program/ tok nauki, wzór pisma do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo ( dotyczy pakietu szkolenia) uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia) - w ramach wykupionego pakietu szkolenia.

 •  

 

 • Poznasz różnicę pomiędzy indywidualnym programem a tokiem nauki.
 • Zapoznasz się z procedurą wdrażania indywidualnego programu/ toku nauki dla ucznia.
 • Dowiesz się, w jaki sposób oceniać uczniów objętych indywidualnym programem/ tokiem nauki i jak dokumentować podejmowane działania.
 • Po wykupieniu pakietu szkolenia, otrzymasz ponadto wzory pism tworzonych przez dyrekcję szkoły na potrzeby organizacji indywidualnego toku/programu nauki.
 • Podstawowe akty prawne regulujące organizację indywidualnego programu i toku nauki ucznia.
 • Organizacja indywidualnego programu oraz toku nauki.
 • Ocenianie uczniów objętych indywidualnym programem/ tokiem nauki.
 • Obowiązująca dokumentacja.

Udział w bezpłatnym szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Lidia Cynt

– magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, 

więcej
Shopping Cart
Przewiń do góry