Szkolenie online

24/7

87 zł

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Opis szkolenia : 

Spotkanie pozwoli zaplanować i realizować podstawowe zadania z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest ono zgodne z obecnymi wytycznymi, przepisami prawa oraz kierunkami polityki oświatowej.  Na szkoleniu zostaną przeanalizowane wszystkie kwestie dotyczące edukacji włączającej oraz zostanie udostępniony cały pakiet dokumentów obowiązkowy dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli,
 • dla pedagogów,
 • dla wychowawców,
 • dla wszystkich zainteresowanych,
 • Edukacja włączająca- cele i założenia.
 • Obowiązujące przepisy i dokumentacja.
 • Planowanie i udzielanie skutecznego wsparcia ucznia ze SPE.
 • Gotowe pomysły.
 • Analiza IPET, WOPFU.
 • Poznasz obowiązki nauczycieli w systemie edukacji włączającej.
 • Nauczysz się planować efektywne wsparcie PP.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć zgodnych ze SPE uczniów.
 • Otrzymasz gotowe inspiracje, materiały w postaci dokumentacji szkolnej takiej jak IPET,  dostosowania wymagań edukacyjnych.
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu ( dotyczy szkolenia online lub nagrania szkolenia na żywo ),
 • instrukcja udziału w szkoleniu na żywo tutaj,
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Udział w szkoleniu

Dostępne materiały po szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Angelika Perdek Chabinowska

619e27a565493 o xlarge removebg preview– pedagog w szkole podstawowej, doradca zawodowy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top