Szkolenie online

24/7

87 zł

Szkolenie wpisuje się w:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Jak zgodnie z prawem i realiami edukacyjnymi organizować i dokumentować pomoc p-p udzielaną w szkole ogólnodostępnej lub integracyjnej.

Opis szkolenia:

Celem jest zapoznanie słuchaczy, jak realnie organizować i dokumentować pomoc psychologiczno -pedagogiczną w szkole, z uwzględnieniem aktualnych przepisów pawa oświatowego.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,

 • nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

 • Podstawy prawne dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom/wychowankom.
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce.
 • Zadania wychowawcy jako koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz zadania i rola nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.
 • Współpraca dyrektora z instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Planowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  wobec konkretnych dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Przypomnisz sobie przepisy prawa oświatowego odnoszące się do pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom/wychowankom.
 • Omówisz zadania wychowawcy jako koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także działania nauczycieli i specjalistów udzielających uczniowi/wychowankowi pomocy p-p.
 • Wzbogacisz wiedzę na temat form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów ze spe w szkole, placówce.
 • Zaproponujesz różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec konkretnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu ,
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Udział w szkoleniu

Dostępne materiały po szkoleniu

Prowadząca szkolenie

dr Marta Koplejewska

YXNzZXRzL3RyYWluZXJzL01hcnRhLUtvcGxlamV3c2thLmpwZw removebg preview
– oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top