sandra

Sandra Wilfort

od 9 lat jestem psychologiem. Swoje wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Zaraz po studiach rozpoczęłam swoją pracę jako terapeuta osób z autyzmem dziecięcym. Cały czas doskonale swoje umiejętności i kwalifikacje szkoląc się, najbardziej cenne dla mnie szkolenia to: - Trening umiejętności Społecznych (TUS), - Trening zastępowania agresji (TZA), - Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów, - Trudne rozmowy z rodzicami, - Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, - Wykorzystywanie modelu AAC w edukacji i rodzinach, - System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji. Obecnie jestem psychologiem szkolnym pracującym w szkole specjalnej oraz psychologiem przedszkolnym w przedszkolu ogólnodostępnym. Pracuję z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami w Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu pomagając im budować poczucie własnej wartości poprzez bazowanie na mocnych stronach oraz akceptować trudności wynikające z niepełnosprawności. Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym wprowadzając je w świat emocji i zachowań pożądanych społecznie, pomagając zrozumieć otaczającą rzeczywistość i przygotowując je do wejścia w kolejne , starsze etapy rozwoju. Pracuję z rodzicami pomagając im zrozumieć zachowania swoich dzieci, następujące etapy rozwoju, podpowiadam w jaki sposób mierzyć się z trudnościami, efektywnie komunikować potrzeby i uczucia oraz akceptować dziecko. Pracuję z nauczycielami i wychowawcami omawiając trudności edukacyjne i społeczne, poszukując sposobów na efektywną pracę i współprace z dziećmi i ich rodzicami. Prowadzę zajęcia indywidualna oraz grupowe. Udzielam konsultacji. Jestem także autorem własnych materiałów edukacyjnych, kart pracy, scenariuszy zajęć, materiałów psychoedukacyjnych. Praca jest moją pasją, a rozwój dzieci jest najważniejszym jej celem. Chciałabym poprzez moją pracę wpierać rozwój emocjonalno - społeczny dzieci, ponieważ uważam że są to umiejętności, które jako nieliczne są nam potrzebne przez całe życie. Prywatnie jestem mamą dziewczynki, która na co dzień doskonale konfrontuje teoretyczne aspekty mojej pracy jako psychologa z tymi praktycznymi

Shopping Cart
Scroll to Top