WOPFU – kiedy piszemy, dlaczego i komu?

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

87,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia na żywo  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem, a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF (skrypt do szkolenia), przykładowy wzór WOPFU okres 3 m-cy.

„WOPFU – kiedy piszemy, dlaczego i komu? 

Szkolenie na żywo dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!

Data szkolenia: 23.08.2022 r. g. 19:00

Przygotowanie WOPFU dla dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – jak to zrobić dobrze?

Opis szkolenia na żywo

Celem jest zapoznanie słuchaczy, w jaki sposób i kiedy przygotować WOPFU, kiedy przeprowadzać diagnozę oraz w jakiej formie opracowywać wymaganą dokumentację.

Program szkolenia :

 • WOPFU w świetle prawa oświatowego – obowiązki i zadania dyrektora, nauczycieli, specjalistów
 • WOPFU – zasady opracowania, metody zbierania danych.
 • Planowanie diagnozy i jej przeprowadzenie.
 • Redagowanie WOPFU po diagnozie – aspekt praktyczny.
 • Wykorzystanie WOPFU w IPET.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz obowiązki i zadania dyrektora, nauczycieli, specjalistów w przygotowywaniu WOPFU.
 • Nauczysz się pisania WOPFU zgodnie z przeprowadzoną diagnozą dziecka/ucznia.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Otrzymasz edytowalny wzór WOPFU.

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,
 • nauczycieli przedszkolnych
 • rodziców – zainteresowanych niekonwencjonalnym podejściem do nauczania.
Prowadząca

mulandr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

 

Shopping Cart
Scroll to Top