Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego na nauczyciela mianowanego wg. dotychczasowych przepisów

Szkolenie wpisuje się, w realizację:

 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

87,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia na żywo w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, a także

3 – cznym dostępem do nagrania i materiałów.

 Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego na nauczyciela mianowanego wg. dotychczasowych przepisów

Data szkolenia: 24.08.2022 r. g. 13:00

Szkolenie odpowiada na potrzeby nauczycieli wspomagających. Pomoże dobrze przygotować swój staż i otrzymać stopień nauczyciela mianowanego.

Program szkolenia:

 • Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego odbywającego staż.
 • Podstawy prawne awansu zawodowego.
 • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.
 • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wraz z przykładami.
 •  Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego  na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Prezentacja dorobku zawodowego.
 • Rozwiązanie problemu.
 • Wykonywanie zadania z użyciem narzędzie multimedialnych.

Opis szkolenia:

Szkolenie przyczyni się do lepszego przygotowania nauczyciela wspomagającego do realizacji stażu, wskaże niezbędne wymagania, które nauczyciel musi spełnić, nauczy opracować potrzebną dokumentację oraz dobrze przygotuje nauczyciela  do rozmowy na stopień nauczyciela mianowanego. Szkolenie według dotychczasowych przepisów. To szkolenie jest dla Ciebie jeśli na dzień 31.08.2022 r. masz tytuł nauczyciela kontraktowego.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • Poznasz procedury awansu zawodowego.
 • Zaplanujesz zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 • Nabędziesz umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego.
 • Otrzymasz przykład planu rozwoju i sprawozdania.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Nauczycieli kontraktowych na dzień 31 sierpnia 2022. Nauczycieli wspomagających kontraktowych, innych nauczycieli stażystów, opiekunów stażu, dyrektorów, innych zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów.
Prowadząca:
Dorota Fornalska
Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Shopping Cart
Scroll to Top