Innowacje pedagogiczne – wszystko co nauczyciel powinnien wiedzieć

Szkolenie wpisuje się w realizację:

  • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
  • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

87,00 

Availability: Na stanie

60-minutowe szkolenie na żywo w Akredytowany Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem, a także dostępem do nagrania i  materiałów, takich jak: Scenariusze zajęć ,,Ty działaj” 14 scenariuszy rozwijających umiejętności kluczowe

Szkolenie dla nauczycieli

„Innowacje pedagogiczne – wszystko co nauczyciel powinnien wiedzieć”

+ 30 minut sesji Pytań i Odpowiedzi na żywo!

Data szkolenia. 19.09.2022 rr. g.17:00

Szkolenie ma na celu zachęcenie nauczycieli oraz zaopatrzenie ich w niezbędną wiedzę do skutecznego wprowadzania nowatorskich rozwiązań w działalności edukacyjnej.

Szkolenie dedykujemy : Pedagogom i wszystkim zainteresowanym nauczycielom.

Opis szkolenia : 

Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę na temat skutecznego i efektywnego wdrażania działań innowacyjnych w pracę dydaktyczną.
Program szkolenia: 
  • Poznanie przepisów prawa dotyczące tworzenia programów innowacyjnych i projektów edukacyjnych.
  •  Zdobycie wiedzy na czym polega praca projektowa oraz dobre praktyki, poznanie ich  pozytywów  i zastosowanie w pracy z uczniami.
  • Zdobycie umiejętności konstruowania projektów edukacyjnych zgodnych z wymogami.
  • Poznanie struktury i  rodzajów innowacji pedagogicznej, poddanie jej ewaluacji.

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

  • Poznasz procedurę wdrażania innowacji,
  • Nauczysz się konstruować nowatorskie działania,
  • Wzmocnisz kompetencje w zakresie podniesienia jakości swojej pracy
  • Otrzymasz gotowe materiały do wykorzystania w pracy.
Prowadząca:
Angelika Perdek-Chabinowska perdek 1 1
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.
Shopping Cart
Scroll to Top