Zespół Aspergera a autyzm – co każdy pedagog wiedzieć powinien?

Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały: prezentacja ze szkolenia
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Brak w magazynie

2 godziny dydaktyczne szkolenia na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania.

Zespół Aspergera a autyzm – co każdy pedagog wiedzieć powinien?

Data szkolenia: 30.01.2023 r. g. 18:00

Celem szklenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat spektrum autyzmu. 

Program szkolenia

 • Spektrum autyzmu – charakterystyka
 • Autyzm jako zaburzenie neurorozwojowe (kompetencje językowe, komunikacyjne i społeczne dziecka oraz zaburzenia integracji sensorycznej)
 • Terapia i wspieranie osób w spektrum autyzmu
 • Wskazówki do pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniem z autyzmem/zespołem Aspergera

Opis szkolenia

Autyzm lub spektrum autyzmu, charakteryzuje się trudnościami w relacjach z ludźmi, komunikacji oraz powtarzalnymi i stereotypowymi zachowaniami. Autyzm jest zaburzeniem rozwoju, diagnozowanym u około 1 na 100 dzieci w Europie. Ze względu złożony charakter tego zaurzenia dowiesz na co, jako nauczyciel, powinieneś zwrócić szczególną uwagę pracując z uczniem ze spektrum autyzmu . Ponadto uzyskasz szereg wskazówek, dotyczących pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą charakterystyki dziecka ze spektrum autyzmu
 • Dowiesz się jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki do pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniem z autyzmem/zespołem Aspergera

Dla kogo jest to szkolenie

 • pedagogów
 • psychologów
 • terapeutów
 • nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych
 • nauczycieli wspomagających
 • rodziców dzieci ze spektrum autyzmem
 • pozostałych osób zainteresowanych tą problematyką, pracujących lub planujących pracę z osobami z autyzmem
Prowadząca

Marta Kroplejewskadr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top