Promocja

Indywidualny program lub tok nauki – komu i jak zorganizować?

Rola pracowników oświaty w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich – procedury reagowania

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF
 • dostęp do nagrania na 3 m-ce
 • materiały: skrypt prezentacji ze szkolenia w formie PDF, wzór zezwolenia i decyzji o odmowie zezwolenia na indywidualny program/ tok nauki, wzór pisma do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Original price was: 87,00 zł.Current price is: 29,00 zł.

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiałów w PDF: skrypt prezentacji ze szkolenia w formie PDF, wzór zezwolenia i decyzji o odmowie zezwolenia na indywidualny program/ tok nauki, wzór pisma do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Indywidualny program lub tok nauki – komu i jak zorganizować?

Szkolenie  dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!
Nagranie szkolenia zd. 29.09.2022 r.

Zgodnie z prawem szkoły mogą umożliwić wybitnie zdolnym uczniom pobieranie nauki poprzez realizację indywidualnego programu lub toku nauki, albo obu możliwości naraz. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną procedury organizacji tych form wsparcia, w tym rozróżnienie obu tych form, sposoby oceniania i dokumentowania podejmowanych działań.

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, kto i w jaki sposób może ubiegać się o zorganizowanie nauczania w formie indywidualnego programu lub toku nauki. Wykazane zostaną różnice pomiędzy tymi formami pracy z uczniem zdolnym, omówiona zostanie organizacja tych form w oparciu o obowiązujące przepisy, a uczestnicy otrzymają podpowiedź, jak oceniać uczniów i dokumentować podejmowane względem nich działania.

Program szkolenia:

 • Podstawowe akty prawne regulujące organizację indywidualnego programu i toku nauki ucznia.
 • Organizacja indywidualnego programu oraz toku nauki.
 • Ocenianie uczniów objętych indywidualnym programem/ tokiem nauki.
 • Obowiązująca dokumentacja.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz różnicę pomiędzy indywidualnym programem a tokiem nauki.
 • Zapoznasz się z procedurą wdrażania indywidualnego programu/ toku nauki dla ucznia.
 • Dowiesz się, w jaki sposób oceniać uczniów objętych indywidualnym programem/ tokiem nauki i jak dokumentować podejmowane działania.
 • Po wykupieniu pakietu szkolenia, otrzymasz ponadto wzory pism tworzonych przez dyrekcję szkoły na potrzeby organizacji indywidualnego toku/programu nauki.

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli,
 • wychowawców  wszystkich etapów edukacyjnych,
 • dyrektorów szkół,
 • pedagogów szkolnych.

Prowadząca:

Lidia Cynt Unknown

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Shopping Cart
Scroll to Top