Promocja

Uczeń z zespołem Downa, Najnowsza kwalifikacja ICD 11, AAC – czyli o komunikacji alternatywnej

Otrzymasz:

 • 3 zaświadczenia w formacie PDF do pobrania i wydruku
 • dostęp do 3  szkoleń na okres 3 m-cy
 • materiały

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

89,00 

Brak w magazynie

Uczeń z zespołem Downa – poznaj metody pracy oparte na najnowszych badaniach

Data szkolenia: 14.03.2023 r. g. 18:00

Program szkolenia:

 • Co to jest zespół Downa i jakie są jego przyczyny?
 • Czy można zapobiec pojawieniu się zespołu Downa u dziecka? Czy to się leczy?
 • Jakie cechy zewnętrzne pozwalają określić zespół Downa?
 • Jakie są rodzaje zespołów Downa?
 • Czy zespół Downa zawsze oznacza niepełnosprawność intelektualną?
 • Czy dziecko z zespołem Downa może „normalnie” funkcjonować?
 • Czy zespół Downa ma wpływ na długość życia?
 • Metody i techniki pracy stosowane z dziećmi z zespołem Downa

Opis szkolenia:

Dzieci z zespołem Downa często ocenianie są przez pryzmat wielu stereotypów. Wiedza o ich rozwoju nie jest powszechna. Często mylny obraz budują błędne przekonania, zbyt duże uogólnienia. Każde z nich rozwija się inaczej, często ich możliwości są podyktowane innego rodzaju współwystępują. Dzieci z zespołem Downa (ZD) korzystają również z nauki w szkołach ogólnodostępnych. Dlatego tak istotne jest, by dobrze rozumieć ich potrzeby.

Dzięki szkoleniu dr Marty Koplejewskiej dowiesz się, jak właściwie pracować z dzieckiem z zespołem Downa, by pomóc mu jak najlepiej odnaleźć się w codziennych realiach. Prowadząca omówi przyczyny, objawy i rodzaje zespołu Downa, wyjaśni także kilka najczęstszych mitów i wątpliwości krążących wokół trisomii 21. chromosomu. Uczestnicy webinaru poznają metody i techniki pracy stosowane w uczniami z zespołem Downa, gotowe do wykorzystania we własnej pracy dydaktycznej i wychowaniu dziecka.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Pogłębisz swoją wiedzę na temat przyczyn i specyfiki zespołu Downa
 • Poznasz praktyczne techniki ułatwiające skuteczną pracę z dziećmi z zespołem Downa

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli
 • pedagogów
 • psychologów
 • specjalistów, terapeutów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobami z zespołem Downa

„Najnowsza kwalifikacja ICD 11. Nie autyzm lecz spektrum autyzmu ”

Nagranie szkolenia zd. 07.02.2023 r.

Celem szklenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat najnowszej klasyfikacji ICD 11  dotyczącej spektrum autyzmu.

Program szkolenia:

 • Krótka historia  klasyfikacji ICD-10
 • Klasyfikacja ICD-11 ( angielska wesja)
 • Rewolucja w nazewnictwie całościowych zaburzeń rozwoju
 • Nie autyzm, lecz spektrum autyzmu
 • Czy klasyfikacja ICD-11 to zmiana na lepsze?!

Opis szkolenia:

Na potrzeby diagnozy i terapii powstały typologie medyczne o zasięgu ogólnoświatowym. Do najbardziej znanych i powszechnie stosowanych zalicza się ICD – Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych oraz DSM  oraz Klasyfikację Zaburzeń Psychicznych.  Podczas szkolenia zostaną wskazane  światowe trendy i kierunki zmian, jakie się dokonują w obszarze terminologii i kategoryzowania zaburzeń rozwoju psychicznego (neurorozwojowych) i związanych z nimi rozwojowych zaburzeń języka.

Ponadto prowadząca odniesie się do zmian, jakie WHO wprowadziło w najnowszej, 11. edycji międzynarodowej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych ICD, która w Polsce zaczeła obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Co się zmieni? Do czego trzeba będzie przywyknąć? Czy nadal będzie obowiązywać takie samo nazewnictwo?  Czy błędem jest używanie określeń „zespół Aspergera” lub “diagnoza autyzmu”? Jaką terminologię zaczniemy stosować w orzeczenictwie? Kiedy najważniejsze zmiany w klasyfikacji będą oficjalnie obowiązywały w Polsce?Jeżeli chcesz zgłębić wiedze na temat klasyfikacji ICD-11, to szkolenie jest adresowane właśnie do Ciebie.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą najnowszej klasyfikacji ICD-11
 • Poznasz zmiany jakie nastąpiły w ICD -11
 • Dowiesz się w jaki sposób opisywane są zaburzenia psychiczne, w tym autyzm i zespół Aspergera
 • Odpowiesz na pytanie czy wejście w życie klasyfikacji chorób ICD-11 oznacza, że nie należy używać już terminu „zespół Aspergera”

Dla kogo jest to szkolenie:

 • osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej z osobami ze spetrum autyzmu

AAC – czyli o komunikacji alternatywnej w pracy z uczniami z różnego typu dysfunkcjami”

Szkolenie online dla nauczycieli!

Nagranie szkolenia zd.: 18.10.2022r.

Podczas szkolenia zostanie omówiona komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC), która obejmuje system wielu metod i sposobów, niezwykle pomocnych w porozumiewaniu się dzieci.

Program szkolenia

 • AAC jako komunikacja wspierająca i alternatywna.
 • System znaków manualnych.
 • System znaków graficznych.
 • System znaków przestrzenno – dotykowych.
 • Kiedy stosujemy komunikację AAC?
 • Grupy użytkowników AAC.
 • Systemy AAC stosowane w Polsce.

Opis szkolenia

Celem szkolenia online jest,  nabycie przez uczestników wiedzy na temat alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, które w znacznym stopniu poprawią jakość pracy z dziećmi i młodzieżą niemówiącą, a także uczniami i podopiecznymi, u których poziom mowy uniemożliwia skuteczną komunikację.

Podczas szkolenia prowadząca dr Marta Koplejewska wprowadzi uczestników w zagadnienie AAC. Przedstawi metody diagnozy możliwości komunikacyjnych dziecka i powie, jak dobrać metodę komunikacji do poziomu możliwości komunikacyjnych dziecka. Uczestnicy poznają również metody, techniki i pomoce, niezbędne w komunikacji alternatywnej, m.in. Metodę Ułatwionej Komunikacji oraz wybrane techniki używania znaków i symboli.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej.
 • Poznasz systemy znaków stosowanych w AAC.
 • Poznasz grupę użytkowników AAC.
 • Dowiesz się na temat korzyści płynących z AAC.

Dla kogo jest to szkolenie

 • nauczycieli,
 • terapeutów,
 • wszystkich pracujących z dziećmi, u których obserwuje się problemy w obszarze mowy i komunikacji
Prowadząca

Marta Kroplejewskadr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności i pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top