Elementy terapii ręki

Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały: prezentacja
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

W przypadku rejestracji za pomocą adresu poczty elektronicznej  uczestnik może nie otrzymywać e-maili – ponieważ  zdążają się sytuacje, że poczta elektroniczna nie współpracuje prawidłowo z platformą Clickmeeting. Nie ma to jednak wpływu na późniejsze uczestnictwo w wydarzeniu. Po dokonaniu rejestracji i płatności prosimy o wiadomość na adres biuro@cos.edu.pl, zawierającą nazwę webinaru, na który dokonany został zapis. Prześlemy wówczas bezpośredni link do pokoju webinarowego, umożliwiający udział w wydarzeniu

87,00 

Brak w magazynie

1,5  – godziny dydaktyczne szkolenia na żywo  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania.

Elementy terapii ręki

Data szkolenia: 25.04.2023 r. g. 19:00

Program szkolenia:

 • Budowa ręki
 • Mała motoryka i związane z nią zaburzenia
 • Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny
 • Najefektywniejsze techniki i metody stosowane w terapii ręki
 • Wskazania do terapii ręki
 • Ćwiczenia i zabawy wykorzystywane w pracy z dziećmi

Opis szkolenia:

Praca z dziećmi z różnorodnymi deficytami rozwojowymi stawia przed pedagogiem i terapeutą szereg wyzwań i zachęca do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy. W przypadku trudności grafomotorycznych czy manualnych do popularnych metod stosowanych w pracy z dziećmi należy terapia ręki.

Podczas szkolenia, które poprowadzi dr Marta Koplejewska, uczestnicy poznają zasady terapii ręki. Dowiedzą się, w jaki sposób ocenić poziom funkcjonowania dziecka i jak ćwiczenia dobrać do indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadząca skupi się przede wszystkim na wiedzy praktycznej z zakresu ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami małej i dużej motoryki, niskimi umiejętnościami grafomotorycznymi i zagrożonymi dysgrafią: pokaże uczestnikom przykładowe zabawy normalizujące i rozwijające sprawność ręki.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Pogłębisz lub zdobędą wiedzę na temat terapii ręki ( cel, przebieg, efekty ).
 • Poznasz najefektywniejsze techniki i metody stosowane w terapii ręki
 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą wskazania do  prowadzenia terapii ręki
 • Uzyskasz inspiracje  dotyczące ćwiczenia i zabaw wykorzystywanych w pracy z dziećmi

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli
 • terapeutów
 • pracujących z dziećmi

Prowadząca:
dr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

 

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności i pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top