Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE

W ramach odpłatnego szkolenia otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały (szczegółowy opis poniżej)

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Brak w magazynie

 

1,5 godziny dydaktyczne szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy  i materiałów. Dodatkowo uczestnik otrzyma ogromną ilość materiałów edukacyjnych w formie plików PDF lub/i Word )

Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia

ze SPE

Szkolenie o dokumentacji ucznia ze SPE !

Data szkolenia: 08.02.2023r. g.19:45

Opis szkolenia

Szkolenie zaopatrzy nauczycieli w wiedzę niezbędną przy pracy z uczniami ze SPE, ich klasyfikacją, możliwościami dostosowania form, metod i narzędzi pracy oraz prowadzenia obligatoryjnej dokumentacji.
Specjalne potrzeby edukacyjne wiążą się z odpowiednim podejściem do kształcenia i wychowania dostosowanym do możliwości ucznia. Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć, czym są SPE, jak je rozpoznawać, klasyfikować oraz kreować swoje zajęcia tak, aby wspierały uczniów.

Korzyści szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz swoje obowiązki względem uczniów ze SPE,
 •  Nauczysz się tworzyć dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Otrzymasz przykładowe zapisy dostosowań wymagań edukacyjnych.
Program
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- klasyfikacja potrzeb.
 • Dokumentacja- dostosowanie wymagań edukacyjnych w świetle przepisów prawa.
 • Obszary dostosowania wymagań edukacyjnych.
 • Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na przykładach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, mających problemy z koncentracją itp.
Dodatkowe, darmowe materiały edukacyjne dla uczestników szkolenia!
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia niesłyszącego lub słabo słyszącego 
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia słabowidzącego/niedowidzącego
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z niepełnosprawność ruchowa w tym afazja
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zespołem Aspergera
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia posiadającego dokumentację o potrzebie nauczania indywidualnego / zindywidualizowanej ścieżki kształceniu
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia)
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z chorobą przewlekłą
 •  Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia mającego wolne tempo pracy oraz trudności w koncentracji uwagi
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia cudzoziemca w Szkole
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia szczególnie uzdolnionego
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym
 • Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Dla kogo jest to szkolenie:
 • nauczycieli wszystkich przedmiotów,
 • pedagogów,
 • wychowawców,
 • wszystkich zainteresowanych,
Prowadząca

 

03D59A94 6073 4498 B029 7E796867CC04 removebg preview e1666018941754Angelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top