Dokumenty pedagoga specjalnego – czyli jak dokumentować realizację swoich zadań?

Masz do wyboru warianty zakupu:

 • Wariant 1: Szkolenie Dokumenty pedagoga specjalnego – czyli jak dokumentować realizację swoich zadań? ( 47 zł 87 zł)
 • Wariant 2: Szkolenie Dokumenty pedagoga specjalnego – czyli jak dokumentować realizację swoich zadań? + Narzedziownik pedagoga specjalnego (99 zł 176 zł)

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Wariant 1.

60-minutowe szkolenie online Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na 3 m-ce i  materiałów Word lub/i PDF tj. przykładowe wpisy/zapisy w dzienniku, przykłady narzędzi do diagnozy.

Dokumenty pedagoga specjalnego – czyli jak dokumentować realizację swoich zadań?

Szkolenie jest przekazaniem gotowych pomysłów zgodnych z przepisami prawa na temat dokumentowania zadań pedagoga specjalnego 

Szkolenie jest wsparciem dla początkujących pedagogów specjalnych w zakresie prowadzenia dokumentacji realizowanych zadań zgodnie z najnowszymi przepisami prawa. W czasie spotkania zostaną przedstawione przykładowe arkusze dokumentacji pracy pedagoga specjalnego oraz analiza zapisów w dzienniku pracy pedagoga specjalnego zgodnie z planem działań na dany rok szkolny.

Program:

 • Zadania pedagoga specjalnego w aspekcie dokumentacji specjalisty,
 • Przykładowe zapisy w dzienniku,
 • Obligatoryjne dokumenty oraz dokumenty dodatkowe ułatwiające realizację zadań.

Korzyści dla uczestnika szkolenia, w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz zadania wynikające z przepisów prawa.
 • Nauczysz się wykorzystywać poznane narzędzia w codziennej pracy.
 • Poznasz narzędzia diagnostyczne
 • Dowiesz się jak zapisywać zadania w dzienniku pedagoga

Dla kogo szkolenie:

 • początkujących pedagogów specjalnych,
 • nauczycieli,
 • pedagogów,
 • dyrektorów przedszkoli i szkół

Wariat 2:

Szkolenie Dokumenty pedagoga specjalnego – czyli jak dokumentować realizację swoich zadań? + materiałyZAPISZ SIE 2:

 • Narzędziownik pedagoga specjalnego ( druki w formie elektronicznej)
 1. Kwestionariusz SRD,
 2. Zgeneralizowane dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów ze SPE do modyfikacji,
 3.  Materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej na temat diagnozy, specjalnych potrzeb edukacyjnych (do samodzielnej prezentacji),
 4. Arkusz obserwacji klasy (do wypełnienia),
 5. Arkusz obserwacji dziecka/ ucznia w celu planowania działań wspierających,
 6. Materiał do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 7. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami,
 8. Rodzaje informacji od członków zespołu IPET, WOPFU.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych.

Prowadząca:
Angelika Perdek-Chabinowska perdek 1 1
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.
Wybierz wariant:

Szkolenie Dokumenty pedagoga specjalnego – czyli jak dokumentować realizację swoich zadań?, Szkolenie Dokumenty pedagoga specjalnego – czyli jak dokumentować realizację swoich zadań? + Narzędziownik pedagoga specjalnego

Shopping Cart
Scroll to Top