Promocja

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji

Bezpłatne szkolenie uprawnia wyłącznie do uczestnictwa w szkoleniu, w czasie rzeczywistym. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Przeglądarka: Opera, Chrome, Firefox. Otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Jeśli:

 • z jakiś powodów nie możesz być z nami na żywo lub/i  chcesz mieć dostęp do nagrania tego szkolenia na żywo na okres 3 m-cy, 
 • potrzebujesz zaświadczenia potwierdzającego Twoje uczestnictwo w szkoleniu,  
 • chcesz otrzymać materiały szkoleniowe,

  to już dziś możesz wykupić dostęp do szkolenia w pełnej wersji z zaświadczeniem, w PROMOCYJNEJ CENIE! – Dodaj do koszyka

 

Original price was: 87,00 zł.Current price is: 69,00 zł.

Brak w magazynie

2 – godziny dydaktyczne szkolenia na żywo  w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy.

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji

Szkolenie na żywo dla nauczycieli!
Data: 28.09.2022r. g.17:00

Program szkolenia

 • Wychowanie do wartości jako podstawa kształtowania dojrzałości emocjonalno-społecznej.
 • Kształtowanie odpowiedzialności osobistej dzieci i młodzieży.
 • Decyzyjność nastolatków- dojrzałość, zaufanie, granice.
 • Do czego zmierzamy w wychowaniu -kryteria dojrzałej osobowości wg A. Maslowa.
 • Postawy prospołeczne – jak je kształtować.
 • Prawda, dobro, piękno w XXI w, podstawowe wartości w ujęciu kultury chrześcijańskiej oraz psychologii pozytywnej (wybrane zagadnienia).
 • Mądrość z przeszłości-o Sokratesie i trzech mądrych małpach.

Opis szkolenia

Zagadnienia związane z wychowaniem do zasadniczych wartości są  istotne z uwagi na podstawowe funkcje i obowiązki placówki oświatowej, a także ze względu na powinności osoby wspierającej rozwój.

W świecie różnorodnych propozycji aksjologicznych, poglądów i metod kształtowania młodego pokolenia, trudno wybrać ścieżkę, która byłaby przekonywująca dla szerszego grona dzieci,  ich rodziców i wychowawców, a równocześnie oparta na sprawdzonej, pozytywnej hierarchii  wartości etycznych.

W tym celu na szkoleniu odwołamy się do antycznej triady wartości, także  tych  z kręgu kultury chrześcijańskiej oraz do systemu proponowanego przez psychologię pozytywną (Values In Action)

Powyższe treści zostaną uzupełnione wiedzą pycho-pedagogiczną, dotyczącą kształtowania odpowiedzialności, dojrzałości społeczno-emocjonalnej oraz umiejętności podejmowania decyzji młodych ludzi

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz główne założenia przedstawianych koncepcji wartości.
 • Poznasz treści wpływające na rozwój kompetencji wychowawczych, w zakresie kształtowania dojrzałości, odpowiedzialności i umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o ugruntowany system wartości.
 • Uporządkujesz wiedzę związana z prawidłowościami rozwojowymi.
 • Dowiesz się, jakie kryteria dojrzałej osobowości proponuje psychologia humanistyczna.
 • Otrzymasz inspirację do realizacji ciekawych zajęć związanych z kształtowaniem charakteru młodych pokoleń oraz do spotkań z rodzicami, w ramach priorytetu MEiN 22.

Dla kogo jest to szkolenie

 • nauczycieli,
 • wychowawców,
 • pedagogów,
 • psychologów szkolnych,

Prowadząca

Joanna Nienałtowska-Padło
Jestem pedagogiem, psychoprofilaktykiem, coachem, doświadczonym trenerem Rad Pedagogicznych, pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadzę indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuję także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogika jest moją pasją, więc staram się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

Shopping Cart
Scroll to Top