Podsumowanie pracy pedagoga i pedagoga specjalnego. Ewaluacja i sprawozdanie

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały: przykładowe sprawozdanie z PPP, arkusz oceny efektywności PPP, okresowe WOPFU, ocena efektywności IPET, przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego, przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego.

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Availability: Na stanie

1,5 godziny dydaktyczne szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy  i materiałów: przykładowe sprawozdanie z PPP, arkusz oceny efektywności PPP, okresowe WOPFU, ocena efektywności IPET, przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego, przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego.

Podsumowanie pracy pedagoga i pedagoga specjalnego.

Ewaluacja i sprawozdanie

Data nagrania: 10.05.2023 r.

Opis szkolenia

Szkolenie jest wsparciem dla specjalistów pracujących w szkołach i przedszkolach w zakresie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Program

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy nauczyciela i specjalisty- podsumowanie roku szkolnego w zakresie udzielanego wsparcia.
 • Zadania pedagoga i pedagoga specjalnego- ewaluacja pracy (sprawozdania).
 • Dokumentacja pracy specjalisty w zakresie oceny efektywności PPP.

Korzyści szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa w zakresie ewaluacji PPP.
 • Będziesz sprawnie konstruować dokumentację mającą za zadanie podsumować semestr/ rok szkolny.
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia uczniom ze SPE oraz oceny efektywności PPP.
Dla kogo jest to szkolenie:
 • pedagogów sp i przedszkoli,
 • pedagogów specjalnych sp i przedszkoli,
 • wszystkich zainteresowanych nauczycieli
Prowadząca

 

03D59A94 6073 4498 B029 7E796867CC04 removebg preview e1666018941754Angelika Perdek – Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Doskonalenie zawodowe uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top