Promocja

1. IPET w praktyce, 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 • W jakiej formie otrzymam zaświadczenie? Imienne zaświadczenie w formacie PDF, do wydruku. Do odbioru z poziomu panelu uczestnika, po ukończeniu szkolenia i zalogowaniu się na Moje konto na www.cos.edu.pl
 • Czy na zaświadczeniu jest podana forma szkolenia? Nie, na dokumencie nie nadmieniamy o formule szkolenia on-line.

Otrzymasz:

 • 2 zaświadczenia w formacie PDF do wydruku
 • 2 szkolenia online
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Original price was: 174,00 zł.Current price is: 119,00 zł.

Brak w magazynie

1. IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji

Nagranie szkolenia: 22.08.2022 r.

Opis szkolenia „IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji”

Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli w samodzielne i sprawne konstruowanie niezbędnej dokumentacji do funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.
Będziesz  miał/a możliwość zaplanowania własnej pracy w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom z orzeczeniami o specjalnych  potrzebach edukacyjnych.

Korzyści ze szkolenia dla nauczycieli „IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji”

Największą korzyścią jest pozyskanie wiedzy na temat konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogiczenej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Najważniejsze elementy szkolenia IPET/WOPFU
 1. Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. IPET– analiza 8 obszarów i ich zapisy.
 3. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia- jak ją sporządzić.
 4. Ocena efektywności programu, modyfikacja programu-ewaluacja.
 5. Współpraca z rodzicami i PP w zakresie opracowania i modyfikacji IPET.
Dla kogo jest to szkolenie
 • Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli,
 • Dla pedagogów,
 • Dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • wszystkich zainteresowanych,

2.Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE

Szkolenie o dokumentacji ucznia ze SPE !

Nagranie szkolenia zd. 15.09.2022 r.

Opis szkolenia

Szkolenie zaopatrzy nauczycieli w wiedzę niezbędną przy pracy z uczniami ze SPE, ich klasyfikacją, możliwościami dostosowania form, metod i narzędzi pracy oraz prowadzenia obligatoryjnej dokumentacji.
Specjalne potrzeby edukacyjne wiążą się z odpowiednim podejściem do kształcenia i wychowania dostosowanym do możliwości ucznia. Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć, czym są SPE, jak je rozpoznawać, klasyfikować oraz kreować swoje zajęcia tak, aby wspierały uczniów.

Korzyści szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz swoje obowiązki względem uczniów ze SPE,
 •  Nauczysz się tworzyć dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Otrzymasz przykładowe zapisy dostosowań wymagań edukacyjnych.
Program
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- klasyfikacja potrzeb.
 • Dokumentacja- dostosowanie wymagań edukacyjnych w świetle przepisów prawa.
 • Obszary dostosowania wymagań edukacyjnych.
 • Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na przykładach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, mających problemy z koncentracją itp.
Dla kogo jest to szkolenie:
 • nauczycieli wszystkich przedmiotów,
 • pedagogów,
 • wychowawców,
 • wszystkich zainteresowanych,
Prowadząca:
Angelika Perdek – Chabinowska

Angelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top