Bezpłatne

12.05.2022 r.

20:00

Opis szkolenia

Arteterapia to twórczy trening, który może być z powodzeniem wykorzystywany w pracy z dzieckiem. Stanowi ona bezpieczny i akceptowany przez dzieci i młodzież sposób wypowiedzi tego, co jest trudne do opisania słowami. Daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia „nie wprost”. Często też obniża napięcie i pomaga nazwać problem. Stosując tę formę terapii zachęcamy także do twórczego spędzania czasu, podczas którego dzieci (chociaż na chwilę) wyzbywają się problemów, w związku z czym dochodzi także do wyciszenia i swego rodzaju oczyszczenia, co przejawia się często jako odczucie ulgi i lekkości wewnętrznej. Podczas webinarium  zostaną przedstawione  ciekawe pomysły prac plastycznych.

Dla kogo jest to szkolenie

  • osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej
Prowadząca

Marta Kroplejewskadr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Korzyści ze szkolenia w Centrum Organizacji Szkoleń

  • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą najnowszej klasyfikacji ICD-11
  • Poznasz zmiany jakie nastąpiły w ICD -11
  • Dowiesz się w jaki sposób opisywane są zaburzenia psychiczne, w tym autyzm i zespół Aspergera
  • Odpowiesz na pytanie czy wejście w życie klasyfikacji chorób ICD-11 oznacza, że nie należy używać już terminu „zespół Aspergera”.
  • Krótka historia  klasyfikacji ICD-10.
  • Klasyfikacja ICD-11 ( angielska wesja).
  • Rewolucja w nazewnictwie całościowych zaburzeń rozwoju
  • Nie autyzm, lecz spectrum autyzmu.
  • Czy klasyfikacja ICD-11 to zmiana na lepsze?!
Jeśli z jakiś powodów nie możesz być z nami na żywo, to już dziś możesz wykupić dostęp do szkolenia w pełnej wersji wraz z zaświadczeniem, w PROMOCYJNEJ CENIE!
Shopping Cart
Scroll to Top