Elementy arteterapii w pracy z dziećmi

Priorytet MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

77,00 

Availability: Na stanie

2 – godziny dydaktyczne szkolenia online  w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy.

„Elementy arteterapii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością- propozycje ćwiczeń”

Szkolenie online!

Nagranie: 12.05.2022r. 

Program szkolenia

  • Czym jest arteterapia?
  • Metody arteterapii.
  • Cele i funkcje arteterapii.
  • Zastosowanie.
  • Przykładowe dzieła  tworzone różnymi technikami, również cyfrowymi.

Opis szkolenia

Arteterapia to twórczy trening, który może być z powodzeniem wykorzystywany w pracy z dzieckiem. Stanowi ona bezpieczny i akceptowany przez dzieci i młodzież sposób wypowiedzi tego, co jest trudne do opisania słowami. Daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia „nie wprost”. Często też obniża napięcie i pomaga nazwać problem. Stosując tę formę terapii zachęcamy także do twórczego spędzania czasu, podczas którego dzieci (chociaż na chwilę) wyzbywają się problemów, w związku z czym dochodzi także do wyciszenia i swego rodzaju oczyszczenia, co przejawia się często jako odczucie ulgi i lekkości wewnętrznej. Podczas webinarium  zostaną przedstawione  ciekawe pomysły prac plastycznych nakierowanych na pobudzenie podstawowych zdolności i umiejętności twórczych dzieci.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

  • Wzmocnisz kompetencje w zakresie zastosowania arteterapii w obszarze edukacji.
  • Poznasz mocne strony pracy z wykorzystaniem sztuki.
  • Nauczysz się dokonywać analizy rysunku rysunki dziecka.
  •  Zainspirujesz się przykładowymi zajęciami z wykorzystaniem sztuki.

Dla kogo jest to szkolenie

  • osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej

Po opłaceniu szkolenia i zaksięgowaniu wpłaty i w momencie zebrania się minimalnej grupy uczestników otrzymasz link z dostępem do szkolenia. Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Prowadząca

dr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Shopping Cart
Przewiń do góry