kloskowska

trener w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

Jestem nauczycielem, pedagogiem specjalnym, specjalistką wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradcą zawodowym, coachem, wykładowcą akademickim, szkoleniowiecem. Dyrektorką w Impuls do Rozwoju,  autorką i realizatorką licznych szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców. Jestem pasjonatką ludzkiego mózgu, propaguje uczenie się oparte na naturalnych dźwigniach umysłu, publikuje na łamach czasopism edukacyjnych, np. Głos Pedagogiczny, Monitor Dyrektora Szkoły, Charaktery, Wczesna Edukacja,  TIK w Edukacji, prowadzę na FB stronę Impuls do Rozwoju Edukacji oraz grupę Impuls dla nauczycieli. Motto życiowe: Autentyczne życie zaprasza mnie do podejmowania wyzwań, wyzwalania w sobie energii i znajdowania pasji. Z radością przyjmuję to zaproszenie.

Shopping Cart
Scroll to Top