Ocena pracy nauczyciela cz.2

Ocena pracy nauczyciela

cz.2

Dla kogo jest to szkolenie:

  • dla kadry kierowniczej wszystkich placówek oświatowych :dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników

Program szkolenia:

  • Przepisy oświatowe dotyczące nowej oceny pracy nauczyciela od września 2022 r.
  • Zasady obowiązujące przy ocenianiu.
  • Obowiązki ocenianego nauczyciela
  • Kryteria oceny nauczycieli i ich punktacja.
  • Zasady punktowania w procesie oceniania
  • Arkusz samooceny w procesie oceniania pracy nauczycieli

Opis szkolenia:

Szkolenie pozwala nauczycielom, dyrektorom poznać szczegółową procedurę dokonywania oceny pracy nauczyciela. Szkolenie odpowie na pytanie :jak otrzymać  najwyższą ocenę pracy.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

  • Nauczysz się planować swoją pracę w związku z oceną pracy.
  • Wzmocnisz kompetencje w zakresie odpowiadania na odpowiednie wymagania.
  • Otrzymasz arkusz samooceny.
Prowadząca:
Dorota Fornalska
Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Szkolenie

87,00 
dostęp do 31/01/2024 00:00
Ten kurs nie posiada żadnych sekcji.
Shopping Cart
Scroll to Top