Kwestionariusze badawcze i narzędzia diagnostyczne, które każdy pedagog wykorzysta w terapii dziecka

Kwestionariusze badawcze i narzędzia diagnostyczne, które każdy pedagog wykorzysta w terapii dziecka

Dla kogo szkolenie:

  • dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach specjalnych oraz ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych

Program szkolenia:

  • Zadania nauczycieli w ramach Zespołów Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
  • Narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w pracy z młodszymi dziećmi m.in.KORP, PEP-R, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Inwentarz wdł. Gunzburga PAC i inne.
  • Kwestionariusze badawcze/karty obserwacji.
  • Wybór narzędzia diagnostycznego a dziecko z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opis szkolenia:

Jakie są zadania nauczycieli w ramach Zespołów Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej? Jak zbierać informacje niezbędne w procesie diagnozowania? Jakie narzędzia diagnostyczne mogą Ci się przydać? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas webinaru dr Marty Koplejewskiej!

Podczas szkolenia zapoznasz się ze standardami postępowania diagnostycznego w przypadku małych dzieci, a także z wybranymi arkuszami obserwacji i narzędziami diagnostycznymi używanymi w pracy pedagoga. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą celu przeprowadzania diagnozy i zyskasz umiejętność zbierania informacji niezbędnych w procesie diagnozowania.

Przede wszystkim otrzymasz jednak sporo praktycznej wiedzy, którą wykorzystasz w codziennej pracy. Prowadząca omówi wybrane arkusze obserwacji oraz narzędzia diagnostyczne w celu przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej dzieci. Uczestnicząc w webinarze, dowiesz się także, jak prawidłowo dobierać narzędzia diagnostyczne do potrzeb dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

  • Zapoznasz się ze standardami postępowania diagnostycznego w przypadku małych dzieci.
  • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą celu przeprowadzania diagnozy.
  • Zyskasz umiejętność zbierania informacji niezbędnych w procesie diagnozowania.
  • Otrzymasz praktyczną wiedzę dotyczącą wybranych narzędzi diagnostycznych stosowanych w terapii pedagogicznej.
Prowadząca

Marta Kroplejewskadr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Szkolenie

87,00 
dostęp do 17/12/2023 00:00
Ten kurs nie posiada żadnych sekcji.
Shopping Cart
Scroll to Top