Sabina Müller

teczki

pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, trener w oświacie, trener Treningu Zastępowania Agresji, dyplomowany coach. Szkoleniowiec i wykładowca. Obszar szczególnego zainteresowania to planowanie, organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Właściciel firmy “Coaching Mentoring Szkolenia. Sabina Müller”, od kilkunastu lat pedagog poradni psychologiczno-pedagogicznej, doświadczenie w pełnieniu funkcji dyrektora poradni. Pozostałe doświadczenia zawodowe – konsultant w ośrodku doskonalenia zawodowego, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, pedagog w świetlicy socjoterapeutycznej, logopeda w przedszkolu. Ekspert na liście MEN w sprawie awansu zawodowego nauczycieli biorący czynny w pracach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych. Były członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Shopping Cart
Scroll to Top