Szkolenie wpisuje się w realizację:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.
Spotkanie jest wsparciem wychowawców klas w szkołach podstawowych oraz pedagogów szkolnych w zakresie prowadzenia skutecznych działań profilaktyczno-wychowawczych na zajęciach do dyspozycji. 
 

Opis szkolenia: 

Szkolenie pomoże wychowawcom i pedagogom sprawnie prowadzić i planować działania z klasą. Jest ono zbiorem gotowych pomysłów do wykorzystania na tu i teraz w pracy wychowawczej.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • wychowawców klas,
 • pedagogów w szkole podstawowej,
 • wszystkich zainteresowanych,
 • Rola nauczyciela w pracy wychowawczej.
 • Jakie działania realizować w szkole i klasie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Gotowe pomysły i scenariusze zajęć dla klas I-III oraz IV-VI i VII-VIII.
 • Poznasz swoje obowiązki wychowawcze.
 • Nauczysz się organizować ciekawe zajęcia wychowawcze.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie  prowadzenia zajęć.
 • Otrzymasz gotowe  inspiracje, materiały do pracy.
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu ( dotyczy szkolenia online),
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Udział w szkoleniu

Dostępne materiały po szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Angelika Perdek Chabinowska

619e27a565493 o xlarge removebg preview– pedagog w szkole podstawowej, doradca zawodowy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top