1. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się. 2. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

Otrzymasz:

 • 2 zaświadczenia w formacie PDF, do pobrania na www.cos.edu.pl > Moje konto
 • 2 szkolenie online
 • dostęp do nagrania na 3 m-ce
 • materiały

174,00 

Brak w magazynie

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – obowiązujące przepisy i pomysły na realizację

60-minutowe szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z Rozp. MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na 3 m-ce i  materiałów,

Szkolenie dla nauczycieli

Nagranie szkolenia

Opis szkolenia : 

Na szkoleniu zostaną przedstawione prawne aspekty prowadzenia zajęć z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się oraz gotowe pomysły do realizacji z uczniami.

Program szkolenia: 

 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w zakresie umiejętności uczenia się.
 • Zasady organizacji zajęć- obligatoryjne zadania, przepisy prawa.
 • Pomysły i inspiracje do wdrożenia na zajęciach z zakresu umiejętności uczenia się.

Korzyści szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz podstawy prawne organizacji zajęć z zakresu umiejętności uczenia się.
 • Nauczysz się sprawnie i efektywnie organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w zakresie podjętych działań.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie efektywnej nauki.
 • Otrzymasz inspiracje, materiały dotyczące zajęć.

Dla kogo szkolenie:

 • pedagogów,
 • wychowawców,
 • wszystkich zainteresowanych,

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. Procedury + pomysły

60-minutowe szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest, zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045) , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy i materiałów.

Nagranie szkolenia.

Szkolenie jest wsparciem nauczycieli i specjalistów prowadzących w szkołach zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne nauczycieli rozpoczynających pracę w tym zakresie.

Opis szkolenia:

Na szkoleniu zostaną przedstawione prawne aspekty prowadzenia zajęć z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się oraz gotowe pomysły do realizacji z uczniami + pomysły i gotowe rozwiązania na zajęciach.

Program:

 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w zakresie umiejętności społeczno-emocjonalnych.
 2. Zasady organizacji zajęć- obligatoryjne zadania, przepisy prawa.
 3. Pomysły i inspiracje do wdrożenia na zajęciach z zakresu umiejętności społeczno-emocjonalnych.

Korzyści dla uczestnika szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 1. Poznasz podstawy prawne organizacji zajęć z zakresu rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych.
 2. Nauczysz się sprawnie i efektywnie organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w zakresie podjętych działań.
 3. Wzmocnisz kompetencje miękkie w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.
 4. Otrzymasz  inspiracje, materiały dotyczące zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

Dla kogo jest szkolenie dla:  

 • zainteresowanych nauczycieli,
 • pedagogów,
 • wychowawców,
 • wszystkich zainteresowanych,

Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska perdek 1 1

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top