1. Podsumowanie roku szkolnego, 2. Ewaluacja ppp, 3.Modyfikacja IPET, 4. IPET – konstruowanie dokumentacji, 5. Orzeczenia i opinie ppp

 • 5 imiennych zaświadczeń uczestnika szkolenia (format pdf do wydruku),
 • 6 miesięczny dostępy do szkoleń,
 • materiały,

385,00 

Brak w magazynie

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 • W jakiej formie otrzymam zaświadczenie? Imienne zaświadczenie w formacie PDF, do wydruku. Do pobranie wyłącznie  z poziomu panelu uczestnika, po zalogowaniu się na Moje konto na www.cos.edu.pl 
 • Czy na zaświadczeniu jest podana forma szkolenia? Na dokumencie brak określenia  formuły szkolenia on-line.
 • Gdzie znajdę materiały ze szkolenia? Materiały do pobrania z poziomu: Moje konto>Pliki do pobrania.
 • Ile czasu mam dostęp do szkoleń? Dostęp do szkoleń wynosi 6 m-cy.
 • Czy na zaświadczeniach będą takie same daty? Data na zaświadczeniu, to data ukończenia szkolenia ( data uczestnictwa w szkoleniu na żywo lub data ukończenia szkolenia online)

Podsumowanie roku szkolnego dokumentacja nauczyciela. Obowiazkowe wpisy i zadania1. Podsumowanie roku szkolnego dokumentacja nauczyciela. Obowiązkowe wpisy i zadania

Program szkolenia:

 • Obowiązki wychowawcy klasy,
 • Dokumentacja wychowawcy klasy,
 • Dokumentacja uczniów – w tym uczniów ze SPE,
 • Sprawozdania, analiza działań.

Opis szkolenia:

Szkolenie jest wsparciem dla wychowawców w zakresie prowadzenia dokumentacji mającej na celu podsumowanie roku szkolnego. Na szkoleniu zostaną przeanalizowane obowiązujące przepisy oraz wskazania w zakresie dokumentacji wychowawcy na koniec roku szkolnego. Na szkoleniu zostaną przeanalizowane obowiązujące przepisy oraz wskazania w zakresie dokumentacji wychowawcy na koniec roku szkolnego.

Szkolenie online2. Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. Obligatoryjne zadania nauczycieli

Nagranie szkolenia z dn. 13.01. 2022 r.

Szkolenie jest swoistym wyposażeniem nauczycieli w umiejętność ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia jej dokumentacji.

Na szkoleniu:

1.Poznasz obowiązujące przepisy i obligatoryjne zadania zakresu udzielania PPP
2. Nauczysz się konstruować dokumentację ewaluacji PPP
3. Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Opis szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

Szkolenie pozwoli nauczycielom skutecznie planować działania z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jej dokumentowania oraz ewaluacji. Ewaluacja jako ocena efektywności działań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest jednym z ważniejszych etapów pracy nauczyciela. Należy znać obowiązujące przepisy oraz ich praktyczne wykorzystanie w codziennej pracy.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy
 2. Obligatoryjne zadania w świetle prawa
 3. WOPFU i IPET – ocena efektywności
 4. Dokumentacja i narzędzia pomocne w ewaluacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

3. Modyfikacja IPET i dostosowań edukacyjnych

Modyfikacja IPET

Nagranie szkolenia:  26.01.2022 r.

Opis szkolenia

Szkolenie to swoiste doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie modyfikacji IPET oraz dostosowań edukacyjnych dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Program szkolenia

 1. Procedury i przepisy prawa związane z omawianą dokumentacją.
 2. Praktyczne zastosowanie przepisów.
 3.  Wskazówki, jak wspierać uczniów i rodziców oraz skutecznie współpracować w czasie epidemii.

Prowadza: Angelika Perdek-Chabinowska

Orzeczenia i opinie z PPP - trafna diagnoza i tworzenie dokumentacji4. Orzeczenia i opinie z PPP – trafna diagnoza i tworzenie dokumentacji

Nagranie szkolenia: 10.03.2022 r.

Szkolenie jest zbiorem praktycznych wskazówek dla nauczycieli jak odpowiednio interpretować zapisy dokumentacji uczniów z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz jak tworzyć dostosowania wymagań edukacyjnych oraz IPET-y w nawiązaniu do opinii i orzeczeń.

Dla kogo jest to szkolenie: Wychowawców, pedagogów szkolnych, wszyskich nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi opinię lub orzeczenie z PPP.

Na szkoleniu:

 • Zdobędziesz umiejętność prawidłowej modyfikacji dokumentów uczniów.
 • Poznasz obowiązujące przepisy w tworzeniu dokumentacji ucznia z opinią lub orzeczeniem.
 •  Nauczysz się interpretować opinie i orzeczenia z PPP.
 •  Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 •  Otrzymasz praktyczne wskazówki do pracy.

Opis Szkolenia: 

Szkolenie pozwoli uczestnikom prawidłowo interpretować zapisy orzeczeń i opinii oraz tworzyć dokumentację zgodnie z przepisami prawa.

Program:

 • Opinia z PPP
 • Orzeczenie z PPP
 • Wskazówki do interpretacji dokumentów z PPP
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych
 • IPET i WOPFU

IPET w praktyce Konstruowanie dokumentacji5. IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji

Nagranie szkolenia: 20.01.2022 r.

Opis szkolenia „IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji”

Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli w samodzielne i sprawne konstruowanie niezbędnej dokumentacji do funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.
Będziesz  miał/a możliwość zaplanowania własnej pracy w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom z orzeczeniami o specjalnych  potrzebach edukacyjnych.

Korzyści ze szkolenia dla nauczycieli „IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji”

Największą korzyścią jest pozyskanie wiedzy na temat konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogiczenej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Najważniejsze elementy szkolenia IPET/WOPFU
 1. Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. IPET– analiza 8 obszarów i ich zapisy.
 3. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia- jak ją sporządzić.
 4. Ocena efektywności programu, modyfikacja programu-ewaluacja.
 5. Współpraca z rodzicami i PP w zakresie opracowania i modyfikacji IPET.
Dla kogo jest to szkolenie
 • Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli,
 • Dla pedagogów,
 • Dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • wszystkich zainteresowanych,
Prowadząca:
Angelika Perdek – Chabinowska

Angelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top