Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Opis szkolenia na żywo:

Agresja i przemoc rówieśnicza od wielu lat stanowią problem w wielu placówkach edukacyjno-wychowawczych. Ofiarami padają uczniowie w różnym wieku, a wśród sprawców spotykamy niestety coraz młodsze dzieci.

Żeby skutecznie zapobiegać oraz umiejętnie reagować w sytuacji rozprzestrzeniania się zachowań agresywnych trzeba posiadać określoną wiedzę i kompetencje wychowawcze, przede wszystkim zaś ze strony dorosłych musi wybrzmieć konkretny przekaz: przemoc w relacjach rówieśniczych jest niedopuszczalna, wiąże się z określonymi konsekwencjami     i wymaga współdziałania wszystkich „ stanów” szkolnych.

Na szkoleniu  porozmawiamy o rodzajach, wybranych przyczynach agresji oraz mechanizmach przemocy rówieśniczej .

Zostaną:

 • przedstawione typy i cechy charakterystyczne wszystkich trzech stron przemocy,
 • omówione takie pojęcia jak krąg prześladowania rówieśniczego oraz „wrogojaciel”
 •  sformułowane zostaną także zasady rozmów zarówno z ofiarami, jak i sprawcami przemocy.

Nie zabraknie także praktycznych metod i technik rozwiązywania sytuacji konfliktowych, wskazówek dotyczących postępowania w sytuacji tzw. „agresji gorącej”  Na koniec zaprezentowana zostanie koncepcja rozwoju wnioskowania moralnego, porozmawiamy także o przełożeniu jej na standardowe funkcjonowanie szkolne uczniów.

Dla kogo szkolenie:

  • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • pedagogów i psychologów szkolnych,
  • zainteresowanych  nauczycieli/wychowawców,
  • studentów kierunków pedagogicznych.
 • Agresja- definicje, przyczyny, rodzaje.
 • Wpływ środowiska rodzinnego szkoły oraz grupy rówieśniczej na zachowania agresywne.
 • Profil osób biorących udział w prześladowaniach.
 • Mechanizm stawania się sprawcą przemocy.
 • Konsekwencje ponoszone przez sprawców.
 • Przemoc szkolna- cechy charakterystyczne.
 • Krąg prześladowania rówieśniczego.
 • Taktyka działania prześladowcy.
 • Świadkowie przemocy szkolnej.
 • Kim jest „wrogojaciel”?
 • Poziomy wnioskowania moralnego, jako metoda korygowania zachowań agresywnych.
 • Uzupełnisz i uporządkują wiedzę nt. agresji i przemocy rówieśniczej,
 • Poznasz cechy charakterystyczne wszystkich uczestników przemocy
 • Poznasz wybrane metody pracy oraz komunikowania się z osobami z kręgu prześladowania rówieśniczego.
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu ( dotyczy szkolenia online ),
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online ( dotyczy pakietu) uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia) – w ramach wykupionego pakietu szkolenia.

 •  

 

Udział w szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Joanna Nienałtowska-Padło

joanna padlo e1627820889914 removebg preview–pedagog, psychoprofilaktyk, coachem, doświadczonym trener Rad Pedagogicznych

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top