Opis szkolenia:

Szkolenie przyczyni się do lepszego przygotowania nauczyciela wspomagającego do realizacji stażu, wskaże niezbędne wymagania, które nauczyciel musi spełnić, nauczy opracować potrzebną dokumentację oraz dobrze przygotuje nauczyciela  do rozmowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli wspomagających mianowanych, którzy na dzień 31.08.2022 mają rozpoczęty staż na nauczyciela dyplomowanego, innych nauczycieli stażystów, opiekunów stażu, dyrektorów, innych zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów.
 • Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego odbywającego staż.
 • Podstawy prawne awansu zawodowego.
 • Plan rozwoju zawodowego. 
 • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wraz z przykładami.
 • Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego  na stopień nauczyciela dyplomowanego .
 • Prezentacja dorobku zawodowego.
 • Rozwiązanie problemu.
 • Wspólpraca nauczyciela wspomagającego z innymi nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym.

 

 • Poznasz procedury awansu zawodowego.
 • Zaplanujesz zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 • Nabędziesz umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego.
 • Otrzymasz przykład planu rozwoju i sprawozdania.
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu 
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Udział w szkoleniu

Dostępne materiały po szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Dorota Fornalska

Dorota Fornalska removebg preview
– ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością,

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top