Szkolenie online

24/7

87 zł

Szkolenie wpisuje się w:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Opis szkolenia:

Szkolenie przyczyni się do wzmocnienia nauczycieli, specjalistów w zakresie umiejętności pracy z dzieckiem z dyskalkulią.

Szkolenie odpowiada na potrzeby nauczycieli, terapeutów, logopedów, psychologów pracujących z dziećmi z różnymi deficytami. Pomoże dobrze przygotować swój warsztat pracy

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli , pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
 • Definicja dyskalkulii.
 • Diagnoza dyskalkulii.
 • Symptomy ryzyka dyskalkulii.
 • Formy, metody, techniki pracy z uczniem z dyskalkulii.
 • Dostosowanie pracy z uczniem.
 •  Indywidualizacja pracy nauczyciela z uczniem z dyskalkulii.
 • Poznasz przyczyny dyskalkulii.
 • Zaplanujesz zadania dotyczące diagnozowania dzieci.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie dostosowywania pracy z uczniem z dyskalkulią.
 • Nabędziesz umiejętność opracowywania scenariuszy zajęć dla dzieci z dyskalkulią.
 • Otrzymasz przykład scenariusza zajęć
 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu ( dotyczy szkolenia online),
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Udział w szkoleniu

Dostępne materiały po szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Dorota Fornalska

Dorota Fornalska removebg preview
– ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością,

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top