Nowe regulacje prawne – rok szkolny 2022/ 2023

24.08.2022 r.

13:00

87 zł

 • 90 dni dostępu do szkolenia od dnia zakupu,
 • 90 dni uprawnień, do pobrania materiałów (rekomendujemy pobrania na własny nośnik),
 • dostęp do szkolenia 24 godziny / 7 dni w tygodniu ( dotyczy szkolenia online lub nagrania szkolenia na żywo ),
 • instrukcja udziału w szkoleniu na żywo tutaj,
 • instrukcja udziału w szkoleniu online tutaj.

Szkolenie wpisuje się w:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Szkolenie odpowiada na potrzeby nauczycieli wspomagających. Pomoże dobrze przygotować swój staż i otrzymać stopień nauczyciela dyplomowanego.

Opis szkolenia:

Szkolenie przyczyni się do lepszego przygotowania nauczyciela wspomagającego  do realizacji stażu, wskaże niezbędne wymagania, które nauczyciel  musi spełnić, nauczy opracować potrzebną dokumentację oraz dobrze przygotuje nauczyciela  do rozmowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli wspomagających mianowanych, innych nauczycieli stażystów, opiekunów stażu, dyrektorów, innych zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów

 • Poznasz procedury awansu zawodowego.
 • Zaplanujesz zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 • Nabędziesz umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego.
 • Otrzymasz przykład planu rozwoju i sprawozdania.
 •  
 • Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego odbywającego staż.
 • Podstawy prawne awansu zawodowego.
 • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.
 • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wraz z przykładami.
 • Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego  na stopień nauczyciela dyplomowanego .
 • Prezentacja dorobku zawodowego.
 • Rozwiązanie problemu.
 • Współpraca nauczyciela wspomagającego z innymi nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym.

Po ukończeniu szkolenia online lub uczestnictwie w szkoleniu na żywo uczestnik, otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem wzor zaswiadczenie 1 e1655903758423MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), do pobrania w formacie PDF ( www.cos.edu.pl > Moje konto > Moje certyfikaty/zaświadczenia).

 •  

 

Dostępne materiały po szkoleniu

Udział w szkoleniu

Prowadząca szkolenie

Dorota Fornalska

Dorota Fornalska removebg preview
– ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością,

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top