Dokumentacja nauczycieli w przedszkolu

 

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

87,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia na żywo  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania.

Data: 05.09.2022 r. g.17:00

„Dokumentacja nauczycieli w przedszkolu”

Czy wszystkie dokumenty tworzone przez nauczycieli w przedszkolu są wymagane prawem?

Kto decyduje o obowiązkowej dokumentacji w placówce publicznej?

Jak powinna wyglądać, co zawierać obowiązująca prawem dokumentacja nauczycieli w przedszkolu?

To często zadawane pytania przez nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, na które uzyskasz odpowiedź podczas spotkania.

Program szkolenia:

 • Dokumentacja nauczycieli w przedszkolu – jak jest? (wymiana doświadczeń na czacie).
 • Kompetencje rady pedagogicznej w zakresie stanowienia obowiązującej w placówce dokumentacji nauczycieli.
 • Katalog obowiązującej dokumentacji pedagogicznej w przedszkolu (praktyczne przykłady).

Opis szkolenia:

Każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, w ramach swojego stosunku pracy, wykonuje zadania wynikające z zapisów w prawie oświatowym. Zapisy te są jednakowe dla wszystkich placówek wychowania przedszkolnego w całej Polsce, jednakże już ich interpretacja i praktyka, pokazuje zupełnie coś innego.

Od czego zależy więc to, że w jednej placówce nauczyciele nie odczuwają tzw. biurokracji i skupiają się na pracy z dziećmi, w innej natomiast, często znajdującej się w bliskim sąsiedztwie, dokumentacja jest nie do przerobienia i jest zmorą nauczycieli.

Podczas szkolenia uzyskasz odpowiedzi na pytania:

 • Czy wszystkie dokumenty tworzone przez nauczycieli w przedszkolu są wymagane prawem?
 • Kto decyduje o obowiązkowej dokumentacji w placówce publicznej?
 • Jak powinna wyglądać, co zawierać obowiązująca prawem dokumentacja nauczycieli w przedszkolu?

Pomoże Ci to w pracy ponieważ jako nauczyciel i członek rady pedagogicznej jesteś odpowiedzialny za tworzenie prawa wewnątrzprzedszkolnego (statut, regulaminy, procedury), które później należy przestrzegać.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz podstawy prawne odpowiedzialne za dokumentację pedagogiczną w przedszkolu.
 • Nauczysz się weryfikować przepisy dotyczące dokumentacji pedagogicznej w swoich placówkach.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie prowadzenia dokumentacji.
 • Otrzymasz inspiracje i przykładowe materiały

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli (przedszkola, specjalistów) zatrudnionych w  publicznych placówkach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • wszystkich zainteresowanych,

Po opłaceniu szkolenia, zaksięgowaniu wpłaty i w momencie zebrania się minimalnej grupy uczestników, otrzymasz link z dostępem do szkolenia.  Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Prowadząca:
J.s
Jolanta Barszcz-Skowronek

Jestem dyrektorką, trenerem w edukacji, coachem, ekspertką ds. awansu zawodowego. Pełniłam funkcje SORE w projekcie „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie kraśnickim w latach 2014/2015. Byłam doradcą dyrektorów w projekcie „Przywódctwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty, w latach 2017/2018”. Prowadzę zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych dla nauczycieli w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Prowadzę zajęcia dla kadry kierowniczej szkół i placówek.  Jestem doktorantką UMSC. 

Shopping Cart
Scroll to Top