Promocja

Indywidualny program lub tok nauki – komu i jak zorganizować?

Bezpłatne szkolenie uprawnia wyłącznie do uczestnictwa w szkoleniu, w czasie rzeczywistym. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Przeglądarka: Opera, Chrome, Firefox. Otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Jeśli:

 • z jakiś powodów nie możesz być z nami na żywo lub/i  chcesz mieć dostęp do nagrania tego szkolenia na żywo na okres 3 m-cy, 
 • potrzebujesz zaświadczenia potwierdzającego Twoje uczestnictwo w szkoleniu,  
 • chcesz otrzymać materiały szkoleniowe,

  to już dziś możesz wykupić dostęp do szkolenia w pełnej wersji z zaświadczeniem, w PROMOCYJNEJ CENIE! – Dodaj do koszyka

Original price was: 87,00 zł.Current price is: 69,00 zł.

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia na żywo  w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiałów w PDF: skrypt prezentacji ze szkolenia w formie PDF, wzór zezwolenia i decyzji o odmowie zezwolenia na indywidualny program/ tok nauki, wzór pisma do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Indywidualny program lub tok nauki – komu i jak zorganizować?

Szkolenie na żywo dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!
Data szkolenia: 29.09.2022 r.  g.17:00

Zgodnie z prawem szkoły mogą umożliwić wybitnie zdolnym uczniom pobieranie nauki poprzez realizację indywidualnego programu lub toku nauki, albo obu możliwości naraz. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną procedury organizacji tych form wsparcia, w tym rozróżnienie obu tych form, sposoby oceniania i dokumentowania podejmowanych działań.

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, kto i w jaki sposób może ubiegać się o zorganizowanie nauczania w formie indywidualnego programu lub toku nauki. Wykazane zostaną różnice pomiędzy tymi formami pracy z uczniem zdolnym, omówiona zostanie organizacja tych form w oparciu o obowiązujące przepisy, a uczestnicy otrzymają podpowiedź, jak oceniać uczniów i dokumentować podejmowane względem nich działania.

Program szkolenia:

 • Podstawowe akty prawne regulujące organizację indywidualnego programu i toku nauki ucznia.
 • Organizacja indywidualnego programu oraz toku nauki.
 • Ocenianie uczniów objętych indywidualnym programem/ tokiem nauki.
 • Obowiązująca dokumentacja.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz różnicę pomiędzy indywidualnym programem a tokiem nauki.
 • Zapoznasz się z procedurą wdrażania indywidualnego programu/ toku nauki dla ucznia.
 • Dowiesz się, w jaki sposób oceniać uczniów objętych indywidualnym programem/ tokiem nauki i jak dokumentować podejmowane działania.
 • Po wykupieniu pakietu szkolenia, otrzymasz ponadto wzory pism tworzonych przez dyrekcję szkoły na potrzeby organizacji indywidualnego toku/programu nauki.

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli,
 • wychowawców  wszystkich etapów edukacyjnych,
 • dyrektorów szkół,
 • pedagogów szkolnych.

Prowadząca:

Lidia Cynt Unknown

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Shopping Cart
Scroll to Top