Kurs dla dyrektorów, początkujących pedagogów specjalnych oraz nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś pedagogiem specjalnym lub rozpoczynasz swoją karierę i szukasz materiałów oraz szkoleń, które wzbogacą Twój warsztat pracy,  skorzystaj z naszego kursu.

Zawartość kursu

szkolenia online

Szkolenie dostępne na naszej platformie szkoleniowej. Uczysz się gdzie chcesz i kiedy chcesz przez 6 miesięcy

nagrania wideo

omawiające najistotniejsze elementy wdrożenia do pracy pedagoga specjalnego wg nowych przepisów prawa

dokumenty do pobrania

gotowe do wdrożenia dokumentów, porządkujących nowe przepisy ( Teczka pedagoga specjalnego, Narzedziownik pedagoga specjalnego. przykładowe wpisy do dziennika)

imienne zaświadczenia

5 zaświadczeń gotowych do pobrania w wersji PDF na Twoim koncie na www.cos.edu.pl (4 zaświadczenia po ukończeniu każdego z modułów i 1 zaświadczenie po ukończeniu kursu).

Podczas kursu:

 • Pedagog specjalny – nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Przepisy prawa,
 • Kwalifikacje pedagoga specjalnego,
 • Zadania pedagoga specjalnego i formy ich realizacji,
 • Dokumentacja pedagoga specjalnego.

Moduł II Dokumenty pedagoga specjalnego – czyli jak dokumentować realizację swoich zadań?

 • Zadania pedagoga specjalnego w aspekcie dokumentacji specjalisty,
 • Przykładowe zapisy w dzienniku,
 • Obligatoryjne dokumenty oraz dokumenty dodatkowe ułatwiające realizację zadań.

 

Moduł III Teczka Pedagoga Specjalnego – dokumentacja krok po kroku

 • Zadania pedagoga specjalnego – podstawa prawna,
 • Realizacja zadań pedagoga specjalnego,
 • Podstawowa dokumentacja pedagoga specjalnego.

Moduł IV Realizacja zadań pedagoga specjalnego i formy ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 •  Dokumentacja pedagoga specjalnego,
 •  Jak prawidłowo prowadzić dziennik/wykaz zajęć,
 • Obligatoryjne zadania pedagoga w świetle przepisów.

Dokumentacja

Teczka pracy pedagoga specjalnego ( druki w formie elektronicznej)

 1. Plan pracy pedagoga specjalnego (przykładowy wzór),
 2. Ocena efektywności udzielonej ppp – tabela (przykładowy wzór),
 3. Ankieta otwarta diagnozująca dla nauczyciela (przykładowy wzór),
 4. IPET asperger (przykładowy wzór),
 5. IPET ocena efektwnosci do wypełnienia (przykładowy wzór),
 6. IPET niep. w st. lekkim (przykładowy wzór),
 7. IPET zebranie (przykładowy wzór),
 8. KARTA Pomocy psychologiczno – pedagogicznej (przykładowy wzór),
 9. Końcowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (przykładowy wzór),
 10. Protokół zepołu PPP (przykładowy wzór),
 11. Przykładowy progaram indywidualnych zajęć rewaliadacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową,
 12. Standardy zatrudnienia materiał z MEiN,
 13. Tabela do uzupełnienia- zapis rozmowy,
 14. WOPFU (przykładowy wzór),
 15. Wniosek o objęcie PPP,
 16. WOPFU poprzedzająca IPET (przykładowy wzór),
 17. Wykaz najnowszych aktów prawnych ważnych dla nauczyciela,
 18. Przykładowy materiał na szkolenie dla rady pedagogicznej na temat roli wychowwcy klasy i indywidualizacji,
 19. Wykaz uczniów Pomoc psychologiczno tabela do uzupełnienia,
 20. Załącznik nr 2 do IPET- dostosowania edukacja wczesnoszkolna.

Narzędziownik pedagoga specjalnego ( druki w formie elektronicznej)

 1. Kwestionariusz SRD,
 2. Zgeneralizowane dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów ze SPE do modyfikacji,
 3.  Materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej na temat diagnozy, specjalnych potrzeb edukacyjnych (do samodzielnej prezentacji),
 4. Arkusz obserwacji klasy (do wypełnienia),
 5. Arkusz obserwacji dziecka/ ucznia w celu planowania działań wspierających,
 6. Materiał do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 7. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami,
 8. Rodzaje informacji od członków zespołu IPET, WOPFU.

A także: 

 1. Przykładowe wpisy do dziennika pedagoga specjalnego (do modyfikacji zgodnie z realizowanymi zadaniami).

Prowadząca kurs

Angelika Perdek Chabinowska

– pedagog w szkole podstawowej, doradca zawodowy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

więcej
Shopping Cart
Przewiń do góry