Kurs dla dyrektorów, początkujących pedagogów specjalnych oraz nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś pedagogiem specjalnym lub rozpoczynasz swoją karierę i szukasz materiałów oraz szkoleń, które wzbogacą Twój warsztat pracy,  skorzystaj z naszego kursu.

Zawartość kursu

szkolenia online

Szkolenie dostępne na naszej platformie szkoleniowej. Uczysz się gdzie chcesz i kiedy chcesz przez 6 miesięcy

nagrania wideo

omawiające najistotniejsze elementy wdrożenia do pracy pedagoga specjalnego wg nowych przepisów prawa

dokumenty do pobrania

gotowe do wdrożenia dokumentów, porządkujących nowe przepisy ( Teczka pedagoga specjalnego w szkole, Teczka pedagoga specjalnego w przedszkolu, Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego, Narzedziownik pedagoga specjalnego. przykładowe wpisy do dziennika)

imienne zaświadczenia

5 zaświadczeń gotowych do pobrania w wersji PDF na Twoim koncie na www.cos.edu.pl (4 zaświadczenia po ukończeniu każdego z modułów i 1 zaświadczenie po ukończeniu kursu).

Podczas kursu:

ZAPISY W DZIENNIKU 3 removebg preview
 • Pedagog specjalny – nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Przepisy prawa,
 • Kwalifikacje pedagoga specjalnego,
 • Zadania pedagoga specjalnego i formy ich realizacji,
 • Dokumentacja pedagoga specjalnego.

Moduł II Dokumenty pedagoga specjalnego – czyli jak dokumentować realizację swoich zadań?

 • Zadania pedagoga specjalnego w aspekcie dokumentacji specjalisty,
 • Przykładowe zapisy w dzienniku,
 • Obligatoryjne dokumenty oraz dokumenty dodatkowe ułatwiające realizację zadań.

 

Moduł III Teczka Pedagoga Specjalnego – dokumentacja krok po kroku

 • Zadania pedagoga specjalnego – podstawa prawna,
 • Realizacja zadań pedagoga specjalnego,
 • Podstawowa dokumentacja pedagoga specjalnego.

Moduł IV Realizacja zadań pedagoga specjalnego i formy ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 •  Dokumentacja pedagoga specjalnego,
 •  Jak prawidłowo prowadzić dziennik/wykaz zajęć,
 • Obligatoryjne zadania pedagoga w świetle przepisów.

Dokumentacja

 • Teczka pracy pedagoga specjalnego w szkole ( druki w formie elektronicznej)
 1. Plan pracy pedagoga specjalnego (przykładowy wzór)
 2. Ocena efektywności udzielonej ppp – tabela (przykładowy wzór)
 3. Ankieta otwarta diagnozująca dla nauczyciela (przykładowy wzór)
 4. IPET Asperger (przykładowy wzór)
 5. IPET ocena efektywności do wypełnienia (przykładowy wzór)
 6. IPET niep. w st. lekkim (przykładowy wzór)
 7. IPET zebranie (przykładowy wzór)
 8. KARTA Pomocy psychologiczno – pedagogicznej (przykładowy wzór)
 9. Końcowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (przykładowy wzór)
 10. Protokół zepołu PPP (przykładowy wzór)
 11. Przykładowy progaram indywidualnych zajęć rewaliadacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową
 12. Standardy zatrudnienia materiał z MEiN
 13. Tabela do uzupełnienia- zapis rozmowy
 14. WOPFU (przykładowy wzór)
 15. Wniosek o objęcie PPP
 16. WOPFU poprzedzająca IPET (przykładowy wzór)
 17. Wykaz najnowszych aktów prawnych ważnych dla nauczyciela
 18. Przykładowy materiał na szkolenie dla rady pedagogicznej na temat roli wychowwcy klasy i indywidualizacji
 19. Wykaz uczniów Pomoc psychologiczno tabela do uzupełnienia
 20. Załącznik nr 2 do IPET- dostosowania edukacja wczesnoszkolna
 • Teczka pracy pedagoga specjalnego – przedszkole ( druki w formie elektronicznej)
W materiałach znajdziesz następujące wzory dokumentów:
 1. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka
 2. Arkusz diagnozy dziecka ( arkusz obserwacji)
 3. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka (WOPFU)
 4. Arkusz opisu oddziału/ grupy
 5. Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny (IPET)
 6. Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu
 7. Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 8. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  poniższy wywiad ma pomóc w uzyskaniu informacji na temat dziecka i jego środowiska wychowawczego.
 9. Plan pracy pedagoga specjalnego w przedszkolu
 10. Posiedzenie zespołu IPET i WOPFU
 11. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
 12. Przykładowe ćwiczenia i zajęcia wspomagające prace na zajęciach w przedszkolu
 13. Przykładowe zgeneralizowane dostosowania wymagań w bieżącej pracy w grupie przedszkolnej (do modyfikacji)
 14. Przykładowe wpisy do dziennika pedagoga specjalnego w przedszkolu (do modyfikacji zgodnie z realizowanymi zadaniami)
 15. SPE prezentacja dla nauczycieli
 16. Wczesne wspomaganie rozwoju -materiały
 17. Wykaz dzieci zakwalifikowanych do różnych form pomocy
 18. Wykaz instytucji do współpracy

Narzędziownik pedagoga specjalnego ( druki w formie elektronicznej)

 1. Kwestionariusz SRD,
 2. Zgeneralizowane dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów ze SPE do modyfikacji,
 3.  Materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej na temat diagnozy, specjalnych potrzeb edukacyjnych (do samodzielnej prezentacji),
 4. Arkusz obserwacji klasy (do wypełnienia),
 5. Arkusz obserwacji dziecka/ ucznia w celu planowania działań wspierających,
 6. Materiał do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 7. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami,
 8. Rodzaje informacji od członków zespołu IPET, WOPFU.

Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego

 ( druki w formie elektronicznej).

W teczce znajdują się przykładowe dokumenty (do samodzielnej edycji):

 • Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • Ewaluacja udzielanej pomocy dla dziecka objętego kształceniem specjalnym. Wskazówki dla nauczycieli
 • Ocena efektywności indywidualnego programu edukacyjno terapeutyczny (IPET)
 • Przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego do samodzielnego uzupełnienia zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami
 • Przykładowy arkusz oceny efektywności udzielanej PPP do samodzielnej modyfikacji
 • Przykładowy wpis do dziennika jako ocena efektowności PPP – ocena postępów dziecka
 • Przykładowy wzór do samodzielnej modyfikacji okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia /uczennicy
 • Przykładowy wzór modyfikacji IPET (do samodzielnej zmiany) modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia/ dziecka-
 • Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w semestrze i roku szkolnego (przykładowe wzory x 2)
 • Przykładowe sprawozdanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej
 • Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  (przykładowy wzór)          
 • Zawiadomienie dla rodziców 

A także: 

 1. Przykładowe wpisy do dziennika pedagoga specjalnego (do modyfikacji zgodnie z realizowanymi zadaniami).

Prowadząca kurs

Angelika Perdek Chabinowska

03D59A94 6073 4498 B029 7E796867CC04 removebg preview e1666018941754– pedagog w szkole podstawowej, doradca zawodowy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top