W świecie dziecięcych zmysłów – Sensodydaktyka

Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox.​

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

 

87,00 

Brak w magazynie

2 godziny dydaktyczne szkolenia na żywo w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania.

W świecie dziecięcych zmysłów – Sensodydaktyka

Data szkolenia: 27.10.22 r.  godz 19:00

Program szkolenia

 • Rola sensodydaktyki w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka z całościowymi zaburzeniami.
 • Sensodydaktyka a trudności z jedzeniem.
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej – kiedy zbadać i jak wygląda badanie?
 • Metoda integracji sensorycznej w aspekcie wybranych układów zmysłowych.
 • Planowanie i organizowanie środowiska zajęć z sensodydaktyki.
 • Ćwiczenia i zabawy stymulujące zmysły.
 • „Zwykłe” przedmioty w roli pomocy dydaktycznych.

Opis szkolenia

Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych (zmysłowych) mają znaczący wpływ na motorykę, sferę emocjonalną i funkcje poznawcze dziecka. Z tego względu percepcja wzrokowa, słuchowa, dotykowa oraz sprawność motoryki dużej i małej powinny być kompleksowo rozwijane od najmłodszych lat. Wczesna diagnoza i terapia opisanych zaburzeń pomaga bowiem zapobiec późniejszym niepowodzeniom szkolnym.

Szkolenie poświęcony zagadnieniu sensodydaktyki poszerzy Twoją wiedzę i warsztat pracy o zagadnienia związane z procesami integracji sensorycznej. Podczas szkolenia dowiesz się, jakie czynniki mogą sygnalizować występowanie zaburzeń i jak powinna przebiegać ich diagnoza. Prowadząca szkolenie Marta Koplejewska przedstawi założenia metody integracji sensorycznej, a także wiele praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw stymulujących zmysły dziecka podczas zajęć szkolnych, terapeutycznych oraz samodzielnej pracy w domu.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Rozwiniesz i uzupełnisz wiedzę na temat procesów integracji sensorycznej.
 • Dowiesz się, kiedy i jak diagnozować zaburzenia integracji sensorycznej.
 • Poznasz praktyczne ćwiczenia i zabawy stymulujące zmysły.

Dla kogo jest to szkolenie

 • wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych

Po opłaceniu szkolenia, zaksięgowaniu wpłaty oraz zebrania się minimalnej grupy uczestników, otrzymasz link z dostępem do szkolenia.  Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Prowadząca

Marta Kroplejewskadr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Shopping Cart
Scroll to Top