Modyfikacja i ewaluacja IPET oraz dostosowań edukacyjnych

Wariant 1, w ramach którego otrzymasz:

 • Wzór sprawozdania pedagoga specjalnego, przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego do samodzielnego uzupełnienia zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami
 • dostęp do nagrania szkolenia “Modyfikacja i ewaluacja IPET oraz dostosowań edukacyjnych, dla uczniów objętych PPP w placówce
  ” na okres 3 miesięcy – 24/7
 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania

Wariant 2, w ramach którego otrzymasz:

 • Materiały: teczka ewaluacji pedagoga specjalnego, wzór sprawozdania pedagoga specjalnego, przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego do samodzielnego uzupełnienia zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami
 • dostęp do nagrania szkolenia “Modyfikacja i ewaluacja IPET oraz dostosowań edukacyjnych, dla uczniów objętych PPP w placówce” na okres 3 miesięcy – 24/7
 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

 

Nagranie z dn.  szkolenia: 31.01.2023 r.

Wariant 1 otrzymasz:

 • wzór sprawozdania pedagoga specjalnego
 • przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego do samodzielnego uzupełnienia zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami.
 • dostęp do nagrania szkolenia na 3 m-ce
 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania

Wariant 2 otrzymasz:

 • Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • Ewaluacja udzielanej pomocy dla dziecka objętego kształceniem specjalnym. Wskazówki dla nauczycieli
 • Ocena efektywności indywidualnego programu edukacyjno terapeutyczny (IPET)
 • Przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego do samodzielnego uzupełnienia zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami
 • Przykładowy arkusz oceny efektywności udzielanej PPP do samodzielnej modyfikacji
 • Przykładowy wpis do dziennika jako ocena efektowności PPP – ocena postępów dziecka
 • Przykładowy wzór do samodzielnej modyfikacji okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia /uczennicy
 • Przykładowy wzór modyfikacji IPET (do samodzielnej zmiany) modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia/ dziecka-
 • Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w semestrze i roku szkolnego (przykładowe wzory x 2)
 • Przykładowe sprawozdanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej
 • Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  (przykładowy wzór)
 • Zawiadomienie dla rodziców
 • dostęp do nagrania szkolenia na 3 m-ce
 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu  doskonalenie umiejętności nauczycieli i specjalistów (pedagoga, pedagoga specjalnego, terapeuty, logopedy) w zakresie modyfikacji IPET oraz dostosowań edukacyjnych dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce.

Program szkolenia

 • Procedury i przepisy prawa związane z omawianą dokumentacją z uwzględnieniem zmian od 1 września 2022
 • Okresowy arkusz oceny wielospecjalistycznej – obszary. Ewaluacja IPET – obszary. Zalecenia do modyfikacji IPET-u
 • Praktyczne zastosowanie przepisów prawa oraz gotowe wskazówki jak modyfikować IPET
 •  Wspieracie uczniów i rodziców w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Korzyści dla uczestnika w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS
 • Poznasz procedury i przepisy prawa związane z omawianą dokumentacją.
 • Przeanalizujesz swoją wiedzę i praktyczne zastosowanie przepisów w odniesieniu do tworzenia dokumentacji.
 • Otrzymasz gotowe wskazówki do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wprowadzeniem do placówek nowego stanowiska – pedagoga specjalnego.
Dla kogo jest to szkolenie
 • wychowawców, pedagogów
 • pedagogów specjalnych
 • wszystkich zainteresowanych
Prowadząca:

perdek e1668589353220Angelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Wybieram wariant:

1.Szkolenie Modyfikacja i ewaluacja IPET + wzór sprawozdania pedagoga specjalnego, 2.Szkolenie Modyfikacja i ewaluacja IPET + teczka ewaluacji pedagoga specjalnego, wzór sprawozdania pedagoga specjalnego

Shopping Cart
Scroll to Top