2Projekt bez tytulu

trener w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

Jestem psychologiem, wykładowcą, trenerem, coachem, neurometodykiem, ekspertką ds. analityki edukacyjnej. Zaczynałam od pracy na Wydziale Psychologii UW, skąd zostałam powołana do budowy CODN (dzisiaj ORE), gdzie byłam szefem PIP i redaktorem naczelnym Wydawnictw CODN oraz koordynatorką wielu projektów ogólnopolskich (Nowa Szkoła, Europa na co dzień). Jestem Koordynatorą kampanii na rzecz Uczenia się oraz Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego. Jestem autorką merytorycznego programu Warsztaty z uczenia się - wielkiego eksperymentu przeprowadzonego na grupie ponad 20 tys. dzieci, na bazie wyników tego eksperymentu opracowałam projekt Pracowania Uczenia się w Szkole – NeuroBox. Jestem autorką baterii testów psychometrycznych do diagnozy strategii uczenia się dzieci i młodzieży z komentarzami nt efektywnych metod uczenia się (Indywidualni.pl). Napisała setki artykułów i ponad 40 poradników edukacyjnych m.in.: Refleksyjny praktyk, czyli jak uczyć lepiej; Jak wspierać zdolnego ucznia? Uczyć się uczenia; Bezpieczeństwo w szkole; Sytuacje kryzysowe w szkole; Bezpieczna i przyjazna szkoła; Siła i odporność psychiczna; Mały atlas zdrowia psychicznego; Atlas efektywnego uczenia; Zrozum mnie – wczesna diagnoza trudności szkolnych; Jak wspierać dziecko w kryzysie; Jak dbać o siebie w kryzysie. Przeprowadziłam wiele tysięcy godzin warsztatów i ponad 2 tysiące godzin superwizji z nauczycielami. Jestem redaktorką naczelną czasopisma Mam Dziecko w Szkole. Od początku epidemii prowadzę projekty pn. Szkoła i przedszkole w czasie epidemii. W COS prowadzę co tydzień Klub Rozwoju Osobistego.

Shopping Cart
Scroll to Top