12.09.2022 r.

20:00

Bezpłatny

Uczestnictwo w Bezpłatnym LIVE,  uprawnia wyłącznie do uczestnictwa w czasie rzeczywistym.

 • LIVE odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Przeglądarka: Opera, Chrome, Firefox.
 • Otrzymasz link z rejestracją na szkolenie(sprawdź folder spam i inne).

Szkolenie pozwoli przygotować się odpowiednio do wyzwań jakie niesie za sobą nowy rok szkolny. Zostaną omówione poszczególne kierunki polityki oświatowej i możliwe sposoby ich realizacji:

 • Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 • Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Szkolenie jest dla:

 • wszystkich zainteresowanych nauczycieli
 • Poznasz kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023,
 • Nauczysz się planować działania zgodnie z kierunkami,
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej,
 • Otrzymasz inspirację do dalszych działań.

 

 • Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023- omówienie poszczególnych punktów.
 • Przykładowe pomysły na realizację. 

Udział w bezpłatnym live

Prowadząca szkolenie

Angelika Perdek Chabinowska

619e27a565493 o xlarge removebg preview– pedagog w szkole podstawowej, doradca zawodowy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

więcej
Shopping Cart
Scroll to Top