Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

2-godziny dydaktyczne szkolenia na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF – przykładowe zabawy rozwijające kompetencje językowe i społeczne dziecka/ osoby ze spektrum autyzmu.

Data szkolenia: 11.10.2022 r. g. 19:00

Czym są zaburzenia językowe i deficyty kompetencji społecznych u dzieci/ uczniów ze spektrum autyzmu?

Jak rozwijać język i umiejętności społeczne w codziennym życiu?

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia wzbogacisz wiedzę dotyczącą funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu oraz poznasz sposoby rozwijania umiejętności społecznych dzieci/ osób z autyzmem i Zespołem Aspergera w sytuacjach życia codziennego.

Program szkolenia :

  • Kompetencje językowe i społeczne dziecka ze spektrum autyzmu.
  • Sposoby postępowania w czasie zajęć edukacyjnych i w sytuacjach domowych.
  • Rola rodziny i środowiska w utrwalaniu kompetencji językowych i społecznych dziecka/osoby z autyzmem i ZA.
  • Możliwości i techniki rozwijania umiejętności społecznych u dzieci/uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

  • wzbogacisz swoją wiedzę dotyczącą funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu
  • poznasz sposoby rozwijania umiejętności językowych i społecznych dzieci/ osób z autyzmem i Zespołem Aspergera poprzez sytuacje z codziennego życia

Dla kogo szkolenie:

  • dyrektorów,
  • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych
Prowadząca

mulandr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

Szkolenie na żywo

87,00 
dostęp do 11/01/2023 00:00
Shopping Cart
Scroll to Top