Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Zrozumieć by pomóc (1)

Dla kogo jest szkolenie:

 • nauczycieli/wychowawców, pedagów, psychologów szkolnych, specjalistów poradni psychologiczno – pedagogicznych, studentów kierunków pedagogicznych

Program szkolenia:

 • Rodzina wieloproblemowa jako specyficzne środowisko wychowawcze.
 • Funkcjonalne mechanizmy przystosowawcze na przestrzeni rozwoju.
 • Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z rodziny zagrożonej dysfunkcją.
 • Strategie działania nauczyciela/wychowawcy.
 •  Teoria kodów językowych i ich wpływ na szkolne funkcjonowanie dziecka

Opis szkolenia:

Uczniowie pochodzący ze środowisk zagrożonych z różnych przyczyn, wykluczeniem społecznym,  to grupa, choć może nieliczna w poszczególnych zespołach klasowych (grupach wychowawczych), ale  za to wymagająca szczególnego wsparcia i metod pracy opartych na znajomości problematyki dysfunkcji rodzinnych. Rodziny pogrążone w chaosie, problemach socjalnych, nierzadko dotknięte uzależnieniami i współuzależnieniami to także trudni klienci, z uwagi na konieczność współpracy między domem ucznia, a placówką. Na szkoleniu omówimy specyfikę funkcjonowania dzieci z rodzin wieloproblemowych w kontekście funkcjonalnych mechanizmów przystosowawczych. Przedstawione zostaną metody nawiązywania relacji oraz pomocne techniki pracy, w zależności od etapu rozwojowego ucznia.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

  • Uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę nt. dysfunkcji rodzinnych.
  • Dowiesz się, jak mechanizmy przystosowawcze dzieci wzrastających w rodzinach wieloproblemowych wpływają na ich rozwój i funkcjonowanie.
  • Poznasz adekwatne metody pracy pomocne w nawiązywaniu relacji.
  • Dowiesz się, co może zrobić nauczyciel/wychowawca, by w jak największym stopniu niwelować deficyty wychowania domowego omawianej grupy dzieci.

Prowadząca:

Joanna Nienałtowska-Padło

Szkolenie

69,00 
dostęp do 10/07/2024 00:00
Ten kurs nie posiada żadnych sekcji.
Shopping Cart
Scroll to Top