Zajęcia rewalidacyjne w klasach 7-8 i  w szkole ponadpodstawowej – pomysły na ćwiczenia

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.
Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia ( standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl. Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

87,00 

Brak w magazynie

Zajęcia rewalidacyjne w klasach 7-8 i  w szkole ponadpodstawowej
– pomysły na ćwiczenia

Data szkolenia: 26.10.2023 r. g. 19:30, liczba godzin: 1,5  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS  zakończone jest, zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045). przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.

Otrzymasz:

  • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
  • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
  • materiały,
  • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

Opis szkolenia

Szkolenie dla nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne ze starszymi uczniami. Prowadząca przypomina podstawowe pojęcia związane z rewalidacją, a także omawia ćwiczenia, które można zastosować w czasie zajęć rewalidacyjnych.

Program szkolenia :

  • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy.
  • Przykłady ćwiczeń rewalidacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów starszych (klasy 7-8 SP i szkoła ponadpodstawowa).
  • Strony internetowe, z których warto korzystać w czasie zajęć rewalidacyjnych w szkole.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

  • Wzmocnisz kompetencje w zakresie planowania i realizowania zajęć rewalidacyjnych oraz organizacji kształcenia specjalnego w szkole.

Dla kogo szkolenie:

  • nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne  ze starszymi uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Prowadząca:

Niepubliczny Osrodek Doskonalenia Nauczyciela COS 3dr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top