Promocja

Integracja sensoryczna, kluczem do optymalnego rozwoju dziecka.

Nagranie webinaru, dostęp bezpośrednio po zakupie.

Dla kogo jest to szkolenie:Nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, rodziców dzieci do 10 r. życia

O szkoleniu: Życie jest doznaniem multisensorycznym, a integracja sensoryczna jest procesem polegającym na tym, że mózg po otrzymaniu informacji ze wszystkich systemów zmysłowych identyfikuje je,przekształca i integruje ze sobą oraz łączy z wcześniejszymi doświadczeniami. Co dorośli mogą robić na co dzieci, by mózgi dzieci były zintegrowane, a dzięki temu dzieci łatwiej nabywały różne umiejętności?

Po szkoleniu otrzymasz:

 • certyfikat
 • dostęp do nagrania
 • Materiały w PDF 18 str:
 • symptomy zaburzeń integracji sensorycznej z uwzględnieniem poszczególnych kanałów sensorycznych
 • arkusze przesiewowe dot. integracji sensorycznej z uwzględnieniem podziału na okresy rozwojowe: 0-2 lata; 2-5 lat, 5-12 lat, powyżej 12 lat
 • wskazówki do prowadzenia diety sensorycznej czyli opis działań, które należy podejmować na co dzień, by wspomagać rozwój sensoryczny dziecka z uwzględnieniem wszystkich zmysłów 

 

Prowadząca: dr Adriana Kloskowska

 

44,50 

Brak w magazynie

SKU: integracja-sensoryczna Kategoria: Kurs: Prywatne: Integracja sensoryczna
Nagranie webinaru

Życie jest doznaniem multisensorycznym, a integracja sensoryczna jest procesem polegającym na tym, że mózg po otrzymaniu informacji ze wszystkich systemów zmysłowych identyfikuje je, przekształca i integruje ze sobą oraz łączy z wcześniejszymi doświadczeniami. Co dorośli mogą robić na co dzieci, by mózgi dzieci były zintegrowane, a dzięki temu dzieci łatwiej nabywały różne umiejętności?

Dla kogo jest to szkolenie:

Nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, rodziców dzieci do 10 r. życia

Dzięki szkoleniu uczestnik zyska:

 1. Impuls do świadomego działania na rzecz zintegrowanego rozwoju dzieci do 10 r. życia.
 2. Konkretne informacje do zastosowania od zaraz – co i jak robić, by wspierać dziecko podczas codziennych czynności edukacyjnych i wychowawczych.
 3. Wiedzę  praktyczną sprawdzoną przez dr Adrianę Kloskowską, a opartą na naukowych badań – odwołania do literatury, badań, doświadczeń praktyka
 4. Wskazówki, w jaki sposób będziesz mógł pogłębić wiedzę – polecana laktura.

Opis szkolenia:

Życie w cyfrowym świecie powoduje, że dzieci i młodzież w mniejszym stopniu niż ich przodkowie doświadczają wielozmysłowego poznawania świata, co skutkuje często zakłóceniami procesów integracji sensorycznej i negatywnie wpływa na ogólny rozwój młodego człowieka oraz przyczynia się do licznych trudności napotykanych w szkole, dot. zarówno kwestii poznawczych, jak i wychowawczych.

Ważne by dorośli przebywający na co dzień z dziećmi: nauczyciele, specjaliści, rodzice wiedzieli, jak wspierać je w rozwoju, by zapewnić możliwie najlepsze zintegrowanie mózgu.

Gerald Hűther mówi, że:

Bogate dziecko to dziecko bogate w doświadczenia umożliwiające wielomodalne / wielozmysłowe poznawanie świata,

dlatego podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się: jak uczy się mózg, czyli jak identyfikuje napływające ze wszystkich zmysłów bodźce, jak je przekształca i integruje ze sobą oraz jak łączy z wcześniejszymi doświadczeniami, dzięki czemu mogą one być wykorzystywane w celowym działaniu, a także dowiedzą się, jak powstają tzw. reakcje adaptacyjne, stanowiące podstawę prawidłowego rozwoju człowieka, czym jest uwarunkowane dojrzewanie układu nerwowego oraz które czynniki odgrywają główną rolę w integracji zmysłów.

Program:

Szkolenie wpisuje się w kierunki polityki oświatowej państwa w r. szk. 2020/2021:

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom

z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 1. Systemy zmysłowe i ich rola w procesie prawidłowego rozwoju dziecka.
 2. Zintegrowany mózg – co to znaczy i jak wspierać dziecko, by jego mózg był zintegrowany.
 3. Prawidłowy rozwój dziecka z uwzględnieniem różnych sfer, zwłaszcza dotykowej motorycznej.
 4. Czynniki ryzyka przyczyniające się do powstania zaburzeń integracji sensorycznej.
 5. Wstępna ocena umiejętności sensorycznych dziecka.
 6. Typowe objawy zaburzeń integracji sensorycznej i problemy z przetwarzaniem bodźców.
 7. Integracja sensoryczna a uczenie się i zachowanie.
 8. Dzieci niezintegrowane i ich miejsce w systemie edukacji.
 9. Przykłady działań wspomagających rozwój sensoryczny dziecka.

Po szkoleniu otrzymasz:

  • certyfikat
  • dostęp do nagrania 
  • Materiały w PDF 18 str:
  • symptomy zaburzeń integracji sensorycznej z uwzględnieniem poszczególnych kanałów sensorycznych
  • arkusze przesiewowe dot. integracji sensorycznej z uwzględnieniem podziału na okresy rozwojowe: 0-2 lata; 2-5 lat, 5-12 lat, powyżej 12 lat
  • wskazówki do prowadzenia diety sensorycznej czyli opis działań, które należy podejmować na co dzień, by wspomagać rozwój sensoryczny dziecka z uwzględnieniem wszystkich zmysłów 

Prowadząca: dr Adriana Kloskowska

nauczyciel, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, dyrektor w Impuls do Rozwoju, autorka i realizatorka licznych szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje uczenie się oparte na naturalnych dźwigniach umysłu, publikuje na łamach czasopism edukacyjnych, np. Głos Pedagogiczny, Monitor Dyrektora Szkoły, Charaktery, Wczesna Edukacja, TIK w Edukacji, prowadzi na FB stronę Impuls do Rozwoju Edukacji.

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top