Zrozum mnie

400,00 

Brak w magazynie

Warsztaty „ZROZUM MNIE” kompleksowa, wczesna diagnoza problemów rozwojowych dzieci w wieku 5-10 lat.

 

Profilaktyka trudności szkolnych:

26 godz. szkolenia podstawowego: w tym 10 godzin w trybie stacjonarnym i 16 godz. samokształcenie na podstawie otrzymanych materiałów plus dodatkowe materiały, które będą stale uzupełniane na stronie tutaj, plus jedno spotkanie typu superwizja po upływie ok. 2 miesięcy (4 godz.)

 

Warsztaty stanowią element kampanii na rzecz zdrowia psychicznego i profilaktyki trudności szkolnych pn. DOBRY KLIMAT DO ROZWOJU i będzie obudowany dodatkowymi materiałami do bezpłatnego pobierania dla wszystkich uczestników szkoleń na stronie tutaj.

 

Cele szczegółowe:

Doskonalenie kompetencji  nauczycieli przedszkola i  klas 1-3, psychologów i pedagogów szkolnych w zakresie:- wczesnej diagnozy trudności szkolnych i problemów rozwojowych współczesnych dzieci , – wzmocnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom i ich rodzicom, – podniesienie efektywności  indywidualizacji pracy z uczniem, odpowiednio do potrzeb rozwojowych dziecka, poprzez dostosowywania metod  dydaktyczno-wychowawczych

Zagadnienia szczegółowe:

1. Ontogeneza – psychologia rozwojowa, okresy kryzysowe w rozwoju.

2.Testy, arkusze i listy do obserwacji rozwoju dziecka:        

Test na podstawie rysunków: KOŁO, ROMB, ZNAK PLUS, LEŻĄCA ÓSEMKA.

Test dominującego OKA, UCHA, RĘKI, NOGI.

Test SCHEMATU CIAŁA.

Arkusz do diagnozy inteligencji emocjonalnej.

Lista zakłóceń Integracji sensorycznej.

Lista objawów dysleksji rozwojowe

3. Biostruktury i zachowania neurotypowe:      

Preferencje sensoryczne.

Typ przetwarzania informacji (analityczny-całościowy).

Temperament.

Wysoka Wrażliwość.

Profile motywacji.

Wieloraka Inteligencja.

4. Zaburzenia rozwoju:

ADHD. Autyzm i Zespół Aspergera. Depresja u dzieci. Mutyzm wybiórczy. Zaburzenia

Odżywiania. Zaburzenia nerwicowe. Zespół FAS. Wypalenie u dzieci.

5. Moduł Siła i odporność psychiczna dla nauczycieli

Inwestycja: 400 zł osoba

Prowadząca:

Małgorzata Taraszkiewicz

psycholog, trener, coach, neurometodyk, ekspert ds. analityki edukacyjnej (diagnozy strategii uczenia się dzieci i dorosłych). Autorka i współautorka ponad 60 poradników edukacyjnych m.in. Siła i odporność psychiczna, Mały atlas zdrowia psychicznego, Atlas efektywnego uczenia, Zrozum mnie – wczesna diagnoza trudności szkolnych, NeuroBox.

Shopping Cart
Przewiń do góry