Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, została podpisana przez Ministra Edukacji i Nauki. Nowe przepisy muszą być uwzględnione w tegorocznym planie nadzoru pedagogicznego, z uwagi na to, że weszły one w życie z dniem 01 września 2021 r.

Z rozporządzenia zostały wszelkie przepisy  dotyczące ewaluacji – zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej. Od momentu wprowadzenia nowelizacji,  nie jest to już forma sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Ewaluacja nie jest już obowiązkiem dyrektora związanym z nadzorem pedagogicznych. W ramach obowiązków ma natomiast kontrolować przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

Shopping Cart
Scroll to Top