Zestaw „Wsparcie rozwoju dzieci najmłodszych”

Wykupując dostęp otrzymasz:

 • 5 nagrań
 • 5 certyfikatów
 • pakiet materiałów 

149,00 

Availability: Na stanie

Dzięki tej ścieżce edukacyjnej otrzymasz pełen dostęp (wraz z darmowymi certyfikatami x 5), do szkoleń oraz materiałów dotyczących wsparcia rozwoju dzieci najmłodszych

Ścieżka edukacyjna powstała w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Wybrane szkolenia (opis poniżej) pomogą lepiej zrozumieć i wspierać dzieci najmłodsze.

Cena regularna za 5 szkolenia: 385 zł

Cena pakietu: 149 zł

Bajkoterapia w pracy z najmłodszymi

Opis szkolenia:

Szkolenie pozwoli dowiedzieć się jak prawidłowo stymulować rozwój dziecka, pobudzać jego kreatywność i wykorzystywać ciekawe ćwiczenia z elementami bajkoterapii.

Program:

 1. Bajkoterapia – cele i efekty i jej rola
 2. Rodzaje bajek terapeutycznych
 3. Zasady tworzenia bajek, wykorzystanie na zajęciach
 4. Bajkoterapia w praktyce- ćwiczenia.

Prowadząca: Angelika Perdek-Chabinowska

Zrozum mnie – wczesna diagnoza problemów rozwojowych

Opis szkolenia:

Podniesiesz swoje kompetencje w zakresie wczesnej diagnozy trudności szkolnych i problemów rozwojowych u dzieci/uczniów klas 1-3, co umożliwia podjęcie wczesnych działań profilaktycznych i terapeutycznych, indywidualizację oddziaływań edukacyjnych, minimalizację niepowodzeń szkolnych oraz wspomaganie pracy /przedszkola/szkół w zakresie procesów sprzyjających rozwojowi dzieci.

Charakterystyczne zachowania dzieci, które powinny budzić niepokój i interwencję specjalistyczną, aby problemy rozwojowe się nie nawarstwiały i nie powodowały kumulacji niepowodzeń szkolnych i załamania się losów edukacyjnych dziecka.

Program szkolenia:

 • 7 poziomów interpretacji zachowań człowieka
 • Ontogeneza – psychologia rozwojowa, okresy kryzysowe w rozwoju.
 • Testy, arkusze i listy do obserwacji rozwoju dziecka:

Test na podstawie rysunków: KOŁO, ROMB, ZNAK PLUS, LEŻĄCA ÓSEMKA,

Test dominującego OKA, UCHA, RĘKI, NOGI,

Test SCHEMATU CIAŁA,

Arkusz do diagnozy inteligencji emocjonalnej,

Lista zakłóceń Integracji sensorycznej, Lista objawów dysleksji rozwojowe,

 • Biostruktury i zachowania neurotypowe:

Preferencje sensoryczne. Typ przetwarzania informacji (analityczny-całościowy). Temperament. Wysoka Wrażliwość. Profile motywacji. Wieloraka Inteligencja.

 •  Zaburzenia rozwoju:
  ADHD. Autyzm i Zespół Aspergera. Depresja u dzieci. Mutyzm wybiórczy. Zaburzenia
  Odżywiania. Zaburzenia nerwicowe.  Wypalenie u dzieci.

Prowadząca: Małgorzata Taraszkiewicz

Kreatywne metody nauczania/uczenia się z elementami neuroedukacji

Opis szkolenia:

 1. Zapamiętywanie i uczenia się to niemal to samo, a więc jak działa pamięć w kontekście metod nauczania?
 2. Przegląd efektywnych metod nauczania/uczenia się.
 3. Neurostandardy efektywnego uczenie się opracowane na podstawie założeń prof. Marion Diamond i przetestowane na ok. 20 tysiącach uczniów.

Prowadząca: Małgorzata Taraszkiewicz

Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i klasach I-III

Opis szkolenia:

Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie innowacyjności, kreatywności, logicznego myślenia, skutecznej komunikacji, samodzielności – wszystkie te aspekty powinny być integralną częścią działalności przedszkola oraz szkoły. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieć możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności na temat wdrażania odpowiednich działań dostosowanych do możliwości swojej placówki. 

Program:

 1. Kompetencje kluczowe – znaczenie w edukacji i życiu każdego człowieka.
 2. Metody i narzędzia pozwalające rozwijać kompetencje kluczowe na zajęciach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
 3. Kierunki rozwoju szkoły i przedszkola w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.

Prowadząca: Angelika Perdek – Chabinowska 

Mediacje rówieśnicze

– jak skutecznie radzić sobie z konfliktami wśród dzieci i młodzieży ?

Opis szkolenia:

Szkolenie to swoiste doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie skutecznego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Wprowadzenie w świat mediacji szkolnych i rówieśniczych.

Program:

1.Koncepcja mediacji i skutecznego komunikowania się.

2.Skuteczne metody i narzędzia pozwalające na efektywne działania mediacyjne. Procedury mediacji.

3.Wykształcenie w uczestnikach umiejętności prowadzenia mediacji.

Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska

Shopping Cart
Scroll to Top