Zestaw „Uczeń ze SPE w Szkole”

Wykupując dostęp otrzymasz:

 • 5 nagrań
 • 5 certyfikatów
 • pakiet materiałów 

Zestaw zawiera szkolenia:

Jak wspomagać dziecko z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

Uczeń ze spe w grupie – jak zapobiegać wykluczeniu społecznemu?

Wsparcie rodziców ucznia ze SPE- jako zadanie szkoły

Szkolna dokumentacja ucznia ze SPE

189,00 

Availability: Na stanie

Dzięki tej ścieżce edukacyjnej otrzymasz pełen dostęp (wraz z darmowymi certyfikatami), do szkoleń oraz materiałów dotyczących dokumentacji dla nauczyciela w szkole .

Ścieżka edukacyjna powstała w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Wybrane szkolenia (opis poniżej) wyczerpują temat najczęstszych problemów z uczniem SPE w szkole.

Cena regularna za 5 szkoleń: 407 zł.

Jak wspomagać dziecko z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Opis szkolenia:

Uczestnicy szkolenia podczas spotkania poznają kluczowe elementy budowania relacji, dzięki której współpraca z osobą z autyzmem jest łatwiejsza i przynosi lepsze efekty. Konkretne przykłady zachowań werbalnych i niewerbalnych pomogą słuchaczom w codziennym zmaganiu się z trudnościami, jakich doświadcza osoba z autyzmem głównie w zmianie oraz w sytuacji, którą słabo rozumie, na przykład w sytuacji izolacji (pandemia).

Omawiane podczas szkolenia strategie wspierające zostaną uzupełnione wypowiedziami osób z autyzmem, które dzielą się swoim doświadczeniem z czasu wiosennego lockdownu. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli, jak organizować warunki zarówno szkolne, jak i domowe, by zminimalizować obciążenie, jakim dla osoby z autyzmem jest zmierzenie się z tym, co nowe i nieprzewidywalne.

Program szkolenia:

 • Mózg autystyczny w kontekście zmiany
 • Problematyczne zachowania w kontekście zmiany
 • Osoba z autyzmem, a czas izolacji – relacje osób z autyzmem
 • Jak organizować warunki szkolne i domowe, by zmniejszać trudności
 • Jak budowanie relacje z osobą z autyzmem w trudnych dla niej sytuacjach
 • Jak tworzyć otoczenia sensoryczne
 • Jakie stosować narzędzia, by pomóc dzieciom i młodzieży z autyzmem radzić sobie ze stresem

Prowadząca: dr Adriana Kloskowska

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

Opis szkolenia:

Na szkoleniu omówione będą przyczyny, objawy i metody efektywnej pracy z uczniami/wychowankami z Zespołem Hiperkinetycznym. Porozmawiamy o  typach ADHD i objawach osiowych, z którymi się wiążą, także specyfice funkcjonowania dziecka w placówce.

Program szkolenia:

 • Wskaźniki diagnostyczne w obszarach poszczególnych objawów osiowych,
 • ADHD w Stumilowym Lesie,
 • Uczeń z ADHD w szkole – organizacja nauki szkolnej,
 • Istotne uwagi dla rodziców i opiekunów,
 • Dekalog dla ADHDowca,
 • Nie tylko nadruchliwość – inne rodzaje nadpobudliwości.

Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło

Uczeń ze spe w grupie – jak zapobiegać wykluczeniu społecznemu?

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia poruszona zostanie ważna kwestia funkcjonowania w grupie rówieśniczej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozważymy, jak budować zespół, by uczniowie wzajemnie się wspierali w oparciu o zrozumienie własnych potrzeb, a także jak zapobiegać zjawisku wykluczenia społecznego, które wiąże się z odczuwaniem bólu społecznego.

Program szkolenia:

 • Mózg jako organ społeczny.
 • Uczeń ze spe w grupie rówieśniczej – szanse i zagrożenia.
 • Tworzenie przestrzeni opartej na współpracy i wzajemnej pomocy.
 • Współodczuwanie – jak się tego nauczyć?
 • Ból społeczny i jego konsekwencje.
 • Jak zapobiegać zjawisku wykluczenia?
 • Jak wspierać uczniów, którzy czują się wykluczeni

Prowadząca: dr Adriana Kloskowska

Wsparcie rodziców ucznia ze SPE- jako zadanie szkoły

Opis szkolenia:

Szkolenie pomoże uczestnikom w dobieraniu i podejmowaniu odpowiednich działań wspierających rodziców uczniów ze SPE.

Program szkolenia:

 • Uczeń ze SPE w klasie i szkole.
 • Znaczenie udzielanej pomocy uczniowi ze SPE.
 • Wsparcie ucznia w aspekcie współpracy z rodzicami.
 • Wsparcie rodziców ucznia ze SPE.

Prowadząca: Angelika Perdek-Chabinowska

Szkolna dokumentacja ucznia ze SPE

Opis szkolenia:

Szkolenie pomoże nauczycielom konstruować dokumentację ucznia ze SPE oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami pracy. Szkolenie jest wsparciem dla nauczycieli i wychowawców, pedagogów w zakresie prowadzenia dokumentacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówce.

Program szkolenia:

 • Uczeń ze SPE w szkole,
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • WOPFU– analiza dokumentu,
 • IPET– analiza dokumentu,
 • Karty udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Modyfikacja i ewaluacja dokumentacji.

Prowadząca: Angelika Perdek-Chabinowska

Shopping Cart
Scroll to Top