Zestaw „Dokumentacja dla nauczyciela”

Wykupując dostęp otrzymasz:

 • 4 nagrania
 • 4 zaświadczenia
 • pakiet materiałów 

Zestaw zawiera szkolenia:

Orzeczenia i opinie z PPP- trafna diagnoza i tworzenie dokumentacji

Modyfikacja IPET i dostosowań edukacyjnych w kształceniu na odległość

Ipet w praktyce. Konstruowanie dokumentacji

Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

 

 

189,00 

Zestaw dokumentacji dla nauczyciela

 

Ścieżkę edukacyjną stworzyliśmy w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Wybrane szkolenia (opis poniżej) wyczerpują temat konstruowania dokumentacji, przepisów prawa oświatowego, modyfikacji i praktycznego zastosowania oraz diagnozy potrzeb rozwojowych.
Kompendium wiedzy wzbogaciliśmy o zestaw materiałów: wzory, praktyczne ćwiczenia oraz poradnik. Dostęp do szkoleń nie jest ograniczony czasowo, w każdym momencie możesz wrócić i powtórzyć zagadnienia wymagające szczególnej uwagi.
Cena regularna za szkolenia: 354 zł.

 

Orzeczenia i opinie z PPP- trafna diagnoza i tworzenie dokumentacji

Szkolenie jest zbiorem praktycznych wskazówek dla nauczycieli jak odpowiednio interpretować zapisy dokumentacji uczniów z poradni psychologiczno -pedagogicznej oraz jak tworzyć dostosowania wymagań edukacyjnych oraz IPET-y w nawiązaniu do opinii i orzeczeń.

Na szkoleniu:

 • Zdobędziesz umiejętność prawidłowej modyfikacji dokumentów uczniów.
 • Poznasz obowiązujące przepisy w tworzeniu dokumentacji ucznia z opinią lub orzeczeniem.
 • Nauczysz się interpretować opinie i orzeczenia z PPP.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki do pracy.

Program:

 • Opinia z PPP
 • Orzeczenie z PPP
 • Wskazówki do interpretacji dokumentów z PPP
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych
 • IPET i WOPFU

Co otrzymasz:

 • certyfikat( do wydruku z poziomu konta użytkownika)
 • wzór dostosowań, IPET, WOPFU

Prowadząca: Angelika Perdek-Chabinowska  

 

Modyfikacja IPET i dostosowań edukacyjnych w kształceniu na odległość.

Szkolenie to swoiste doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie modyfikacji IPET oraz dostosowań edukacyjnych dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Program:

 • Procedury i przepisy prawa związane z omawianą dokumentacją.
 • Praktyczne zastosowanie przepisów.
 • Wskazówki, jak wspierać uczniów i rodziców oraz skutecznie współpracować w czasie epidemii.

Co otrzymasz:

 • Certyfikat
  MATERIAŁY:
 • Aneks do IPET, 
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów, 
 • Wzór IPET, niepełnosprawność w stopniu lekkim,
 • Arkusz dostosowań wymagań edukacyjnych,
 • IPET rozporządzenie,   
 • Kształcenie na odległość poradnik

Prowadząca: Angelika Perdek-Chabinowska  

 

Ipet w praktyce. Konstruowanie dokumentacji

Na szkoleniu: będziesz miał/a możliwość zaplanowania własnej pracy w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom z orzeczeniami o specjalnych  potrzebach edukacyjnych. Doskonalenie umiejętności. 

Co znajdziesz na szkoleniu:

 • Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • IPET- analiza 8 obszarów i ich zapisy.
 •  Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia- jak ją sporządzić.
 •  Ocena efektywności programu, modyfikacja programu- ewaluacja.
 • Współpraca z rodzicami i PP w zakresie opracowania i modyfikacji IPET

Prowadząca: Angelika Perdek-Chabinowska  

 

Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią różnorodną grupę, która potrzebuje wsparcia w różnym zakresie. Niektórzy posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, inni orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeszcze inni objęci są wczesnym wspomaganiem rozwoju czy pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynikającą z ich bieżącej sytuacji. By dorośli mogli wspierać dzieci, muszą nauczyć się je obserwować, mówiła Maria Montessori, której zdaniem obserwacja powinna stać się obowiązkiem każdego nauczyciela. Niezbędne jest zatem prowadzenie w przedszkolu i szkole ciągłej diagnozy funkcjonalnej w celu optymalnego wspomagania rozwoju każdego dziecka, a także wyłonienia uczniów potrzebujących wsparcia oraz dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów z orzeczeniami w celu weryfikacji dotychczas podejmowanych działań i planowania dalszych kroków zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdego ucznia.

Szkolenie uwzględnia tematy takie jak: 

 • prowadzenia obserwacji ucznia z uwzględnieniem poszczególnych sfer funkcjonowania oraz etapów rozwojowych
 • prowadzenia diagnozy funkcjonalnej, której celem jest wyłonienie uczniów potrzebujących wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu i/lub konsultacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • planowania wsparcia w oparciu o diagnozę – zgodnie z potrzebami ucznia oraz przepisami prawa oświatowego
 • monitorowania oraz ewaluacji udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej

Co znajdzie się na szkoleniu:

Połączenie informacji wynikających z przepisów prawa oświatowego z praktycznymi rozwiązaniami nauczyciela oraz pedagoga specjalnego pracującego od osiemnastu lat w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole specjalnej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi, w tym z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Prowadząca: dr Adriana Kloskowska

 

Shopping Cart
Przewiń do góry