Zestaw „Awans zawodowy nauczyciela stażysty”

Wykupując dostęp otrzymasz:

 • 6 nagrań
 • 6 certyfikatów
 • pakiet materiałów 

Kliknij, aby zapoznać się z instrukcją ścieżki edukacyjnej.

149,00 

Brak w magazynie

Dzięki tej ścieżce edukacyjnej otrzymasz pełen dostęp (wraz z darmowymi certyfikatami), do szkoleń oraz materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela stażysty.

Ścieżka edukacyjna powstała w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli. Wybrane szkolenia (opis poniżej) wyczerpują temat najczęstszych problemów związanych z awansem nauczyciela stażysty.

Cena regularna za 6 szkoleń: 348 zł.

1. Awans zawodowy nauczyciela stażysty – prawo i praktyka

Opis szkolenia 

Podczas szkolenia poruszone zostaną istotne problemy związane ze stażem na nauczyciela kontraktowego, takie jak realizacja zadań i spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu MEN. Pomoże to uczestnikom uporządkować wiedzę w tym temacie i wzmocnić swoje kompetencje zawodowe w temacie w awansu zawodowego.

Program szkolenia

 • Analiza aktów prawnych (rozporządzenie dotyczące awansu, ustawa Kara Nauczyciela) dotyczących zadań i wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego,
 • Jak dokumentować staż na nauczyciela kontraktowego?,
 • Praktyczne rady dotyczące gromadzenia, przedstawiania i podsumowywania dokumentacji niezbędnej do zakończenia procedury awansu,

Prowadząca: Jolanta Barszcz-Skowronek

2. Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien” Szkolenie online dla nauczycieli!

Opis szkolenia

 • Specyfika funkcjonowania dziecka z ZA
 • Wskazówki dla nauczycieli/wychowawców

Program szkolenia

 • Główne pojęcia z zakresu funkcjonowania osób z ZA
 • Ogólna charakterystyka Asperdzieciaka
 • Strategie wspierania w zakresie komunikacji, funkcjonowania społecznego oraz w sferze poznawczej i behawioralnej i sensorycznej
 • Wskazówki dydaktyczno- wychowawcze dla nauczycieli
 • Dobre rady i garść praktyki (na podst. znakomitej, praktycznej literatury)

Prowadząca: Joanna Nienałtowska-Padło

3. Jak kształcić kompetencje przyszłości? Pomysły na lekcje rozwijające myślenie

Opis szkolenia:

Uporządkujesz swoją wiedzę na temat kompetencji przyszłości. Poznają przykłady wykorzystania metod, technik i narzędzi myślowych w praktyce szkolnej i wychowawczej

Program szkolenia:

 • Co widzę? – sprawdź to na sobie.
 • Jakie są kompetencje przyszłości ?
 • Myślenie krytyczne – definicja.
 • Cechy i umiejętności człowieka myślącego krytycznie- mapa cech i umiejętności.
 • Jak pracować z informacją w sieci?- poznaj schemat procesu myślenia krytycznego.
 • Prezentacja wybranych metod, technik, narzędzi myślenia krytycznego.
 • Przykłady zastosowania omówionych metod, technik i narzędzi myślenia krytycznego.

Prowadząca: Dorota Podorska

4. Obowiązki szkół w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich

Opis szkolenia:

Przybliżone zostaną procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością oraz omówione zostaną schematy różnych sytuacji interwencyjnych (uczeń pod wpływem substancji psychoaktywnej, uczeń agresywny, wagarowanie i in.). Uczestnicy poznają różnicę między społecznym a prawnym obowiązkiem zawiadamiania organów ścigania. Wyjaśniona zostanie ponadto prawna ochrona przewidziana dla nauczycieli, jako funkcjonariuszy publicznych.

Chociaż policyjne statystyki pokazują, że każdego roku zmniejsza się liczba przestępstw popełnianych na terenie placówek oświatowych i wychowawczych, wciąż jest to liczba niepokojąco wysoka. W 2019 roku stwierdzono bowiem 6 854 przestępstw, a z każdym z nich wiąże się reakcja pracowników szkoły, konsekwencje wobec sprawcy, emocje ofiar, świadków i rodziców . Pojawiają się także pytania, o to, ile zdarzeń niebezpiecznych z udziałem uczniów nie zostało w ogóle zgłoszonych i jak wygląda jakość współpracy pomiędzy szkołami, a Policją i sądem rodzinnym.

Program:

 1. Podstawowe akty prawne regulujące problematykę demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 2. Społeczny i prawny obowiązek zawiadamiania o czynach zabronionych.
 3. Schemat postępowania w przypadku ujawnienia ucznia zagrożonego demoralizacją – spożywanie alkoholu/ narkotyków, palenie papierosów, wagarowanie.
 4. Schemat postępowania w przypadku zaistnienia czynu karalnego na terenie szkoły – przestępstwa narkotykowe, kradzież, pobicie i in.
 5. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny – wybrane przestępstwa przeciwko instytucji państwowej
 6. Wyjaśnienie pojęć: nieletni, demoralizacja, czyn karalny, środki wychowawcze i poprawcze.

Prowadząca: Lidia Cynt

5. Dobrostan i zdrowie psychiczne, czyli jak zadbać o jakość życia dzieci i młodzieży?

Opis szkolenia

Podczas szkolenia poruszony zostanie ważny temat komfortu i dyskomfortu psychicznego, a także zdrowia psychicznego. Wielu młodych ludzi przeżywa dzisiaj lęki, obawy, wycofuje się z działań, zachowuje się w sposób nieadekwatny do sytuacji, nie umiejąc poradzić sobie z własnymi myślami. Każdy dorosły powinien wiedzieć, na co zwrócić uwagę, obserwując dzieci, by móc w odpowiednim czasie zareagować i wspomóc ich funkcjonowanie psychiczne, a także powinien mieć wiedzę na temat symptomów i trudności występujących w najczęściej występujących chorobach psychicznych.

Program

 • Komfort psychiczny a zdrowie psychiczne.
 • Obserwacja młodego człowieka pod kątem funkcjonowania psychicznego.
 • Czynniki ryzyka.
 • Zaburzenia psychiczne – symptomy i konsekwencje ich występowania.
 • Jak pomóc dzieciom i młodzieży żyć w równowadze psychicznej.
 • Dobrostan – jak go osiągać dzień po dniu.

Prowadząca: dr Adriana Kloskowska

6. Innowacje pedagogiczne – jak poprawić jakość swojej pracy?

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu zachęcenie nauczycieli oraz zaopatrzenie ich w niezbędną wiedzę do skutecznego wprowadzania nowatorskich rozwiązań w działalności edukacyjnej.

Program

 • definicja innowacji pedagogicznej i eksperymentu.
 • dobre praktyki w pracy nauczyciela.
 • analiza rozporządzenia MEN.
 • projekt jako skuteczna metoda edukacji- regulacje prawne.

Prowadząca: Angelika Perdek-Chabinowska 

Shopping Cart
Scroll to Top