Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Czas trwania projektu: od grudzień 2021 do 31 maja 2022 r.

Zaświadczenia z udziału w szkoleniach !!!!

 

 

Toruński Akredytowany Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS, przystępuje do projektu Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

 

Celem projektu jest:

 • wsparcie nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji w formie zdalnej z dziećmi/uczniami,

Szkolenia będą składały się z minimum 5 obszarów tematycznych wybranych przez nauczyciela spośród 12 modułów (moduły: Metodyka edukacji zdalnej, Zintegrowana Platforma Edukacyjna są obowiązkowe). Szkolenia zostaną zrealizowane w formie e-learningowej na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. 

Szkolenia obejmą następujące obszary tematyczne:

 • Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej; 5h 
 • Organizacja procesu kształcenia i wychowania; 7h 
 • Metodyka edukacji zdalnej; 5h 
 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej; 5h 
 • Narzędzia edukacji zdalnej; 4h 
 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna; 5h 
 • MS Teams; 5h 
 • Zoom; 5h 
 • Google Meet; 5h 
 • Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych; 3h 
 • Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej; 2h 
 • Prawne aspekty edukacji zdalnej; 2h 

Korzyści dla uczestnika:

BEZPŁATNY udział w webinarach, spotkaniach doradczych, konsultacjach indywidualnych i telekonferencjach na rzecz doskonalenia kompetencji w ramach prowadzenia edukacji zdalnej 

–   udział w szkoleniach na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w dowolnym czasie. 

– łącznie można uzyskać niemal 150 godzin doskonalenia zawodowego!

– wszystkie formy doskonalenia będą realizowane w formule online, do skorzystania w wygodnym dla siebie miejscu i czasie!

A ponadto otrzymacie Państwo bezpłatne materiały edukacyjne oraz bezpłatny dostęp do materiałów na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.  

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie – prosimy o potwierdzenie do 24 października do g. 20.00.

Jeszcze raz podkreślamy, że udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

W projekcie mogą wziąć udział: nauczyciele przedszkola, szkół wszystkich typów, nauczyciele i pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.

Shopping Cart
Scroll to Top