Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 • priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

77,00 

Availability: Na stanie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy.

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole – zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy, dokumentacja nauczyciela – specjalisty

Szkolenie online dla nauczycieli – specjalistów!

Nagranie szkolenia: 14.02.2022 r.

Szkolenie dla nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne  z  dziećmi/uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadząca wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z rewalidacją, omawia zasady organizacji zajęć oraz obligatoryjną dokumentację nauczyciela – specjalisty

Opis szkolenia online

Szkolenie pomoże nauczycielom – specjalistom w prawidłowym planowaniu, realizowaniu oraz dokumentowaniu zajęć rewalidacyjnych.

Program szkolenia :

 • Organizacja kształcenia specjalnego dzieci / uczniów zgodnie  z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
 • Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci/uczniów dzieci / uczniów z orzeczeniem   o potrzebie kształcenia specjalnego – podstawowe pojęcia, cele, zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy.
 • Organizacja kształcenia specjalnego dzieci / uczniów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
 • Planowanie zajęć rewalidacyjnych w IPET i w dzienniku zajęć  rewalidacyjnych, czyli o dokumentacji nauczyciela-specjalisty.
 • Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU)  oraz ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie planowania i realizowania zajęć rewalidacyjnych oraz organizacji kształcenia specjalnego w przedszkolu i szkole.
 • Usystematyzujesz wiedzę na temat dokumentacji nauczyciela-specjalisty wymaganej przepisami prawa w przedszkolu i szkole.

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne  z  dziećmi / uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • wszystkich zainteresowanych,
Prowadząca

dr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

Shopping Cart
Przewiń do góry