Zadania i obowiązki nauczyciela

87,00 

Brak w magazynie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania oraz materiałów w PDF (skrypt do szkolenia),

” Zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)” 

Szkolenie online  dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!

Nagranie szkolenia z dn. 27.09.2021 r.

Być nauczycielem współorganizującym kształcenie i robić to dobrze.

Opis szkolenia online

Celem jest omówienie obowiązków nauczyciela współorganizującego kształcenia dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program szkolenia :

  • Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia (wspomagającego) – podstawy prawne i rozwiązania praktyczne.
  • Rola i zadania oraz dokumentacja prowadzona przez nauczyciela współorganizującego (wspomagającego) w klasie szkolnej/oddziale przedszkolnym.
  • Komunikacja z rodzicami dziecka i z nauczycielem wiodącym.
  • Problemy pojawiające się w pracy nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia).
  • Wybrane skuteczne metody i techniki pracy z dzieckiem i jego rówieśnikami z klasy – rozwiązania sprawdzone..

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

  • usystematyzujesz wiedzę na temat specyfiki pracy nauczyciela wspomagającego w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej
  • pogłębisz wiedzę na temat skutecznej komunikacji z nauczycielem wiodącym oraz z rodzicami dziecka/ucznia ze spe

Dla kogo szkolenie:

  • dyrektorów
  • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

Serdecznie porosimy o wyrażenie opinii o szkoleniu, poprzez wypełnienie ankiety.

Prowadząca

dr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

 

Shopping Cart
Przewiń do góry