Wychowanie do wartości

Nagranie szkolenia z dn. 12.10.2021 r.

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Kliknij, aby zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

77,00 

Brak w magazynie

2,5 – godziny dydaktyczne szkolenia online w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania i materiałów w Wordzie, będące poszerzoną wersję prezentacji, bibliografię.

„Wychowanie do wartości, rozwijanie wrażliwości na prawdę

i dobro

Szkolenie online dla nauczycieli!

Nagranie szkolenia z dn. 12.10.2021 r.

Szkolenie związane jest z priorytetami MEN na rok szkolny 2021/22

Problematyka wychowania do wartości, ze szczególnym uwzględnieniem prawdy i dobra. Ze względu na zaburzoną, od dawna, „równowagę między przewartościowanym nauczaniem, a niedowartościowanym wychowaniem” (Raport IPZ) temat ten wydaje się niezwykle ważny dla wszystkich, którzy uczestniczą w kształtowaniu charakterów młodych ludzi.

Program szkolenia

 • Kilka refleksji o oparciu o wybrane elementy psychologii humanistycznej (Maslow o wartościach, antywartościach i dojrzałej osobowości)
 • Kilka refleksji w oparciu o elementy psychologii pozytywnej (M. Seligman- cnoty i siły sygnaturowe)
 • Rozumienie wychowania do wartości w oparciu o nurt kultury chrześcijańskiej
 • Wychowanie do wartości, czy edukacja do wartości
 • Antyczna triada wartości- prawda, dobro, piękno w XXI w
 • Wrażliwość, czy odporność
 • O normach społecznych słów kilka
 • Zachowania prospołeczne- jak je kształtować
 • Nauczyciel- wychowawca i jego „strefa wpływów”
 • Czy istnieje ideał wychowawczy?
 • O Sokratesie i trzech mądrych małpach

Opis szkolenia

Na zajęciach zostanie omówiona problematyka wartości z punktu widzenia niektórych trendów psychologicznych (psychologia humanistyczna, psychologia pozytywna), filozofii oraz kultury chrześcijańskiej.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia COS

 • Uporządkujesz wiedzę nt. wychowania w oparciu o wyższe idee.
 • Dowiesz się jak kształtować postawy prospołeczne i budować pozytywne, oparte na wartościach relacje międzyludzkie
 • Nabędziesz konkretną wiedzę na temat wprowadzania w proces edukacyjno- wychowawczy wychowania do najważniejszych, uniwersalnych wartości

Dla kogo jest to szkolenie

 • specjalistów pracujący z dziećmi i młodzieżą,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • pedagogów i psychologów szkolnych,
 • wychowawców placówek wychowawczych (bursy, MOS-y; MOW-y, placówki wsparcia dziennego),
 • zainteresowanych  nauczycieli/wychowawców, studentów kierunków psychopedagogicznych
Prowadząca
                             Joanna Nienałtowska-Padło

Joanna Nienałtowska-PadłoJestem pedagogiem, psychoprofilaktykiem, coachem, doświadczonym trenerem Rad Pedagogicznych, pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadzę indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuję także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogika jest moją pasją, więc staram się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

Shopping Cart
Przewiń do góry